Sute de solicitări de înscriere în învăţământul primar pentru alte școli decât cele de circumscripţie

Sute de solicitări de înscriere în învăţământul primar pentru alte școli decât cele de circumscripţie

Aproape 400 de cereri de înscriere a copiilor în învățământul primar au fost pentru alte școli decât cele de circumscripție, afirmă reprezentanții ISJ Arad.

La finalul primei etape de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 au fost înscriși 3.154 de copii, din care 2.762 au optat pentru şcoala de circumscripţie, iar un număr de 392 de cereri au fost pentru alte şcoli decât cele de circumscripţie.

În baza solicitărilor unităţilor de învăţământ şi a cererilor părinţilor înregistrate în aplicaţia informatică SIIIR de înscriere în învăţământul primar 2019, în data de 22 martie 2019, consiliul de administraţie al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Arad a ajustat planul de şcolarizare prin suplimentare şi diminuare de locuri şi clase pregătitoare, având drept consecinţă diminuarea posturilor la nivel de unități de învățământ. În cursul acestui an școlar fiecare situație în parte va fi soluționată de către ISJ Arad (conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr, 5460/2018), în așa fel încât nici un cadru didactic titular nu va fi disponibilizat din sistem.

Conform solicitărilor unităţilor de învăţământ, ISJ Arad a suplimentat planul de şcolarizare cu locuri şi clase pregătitoare, pentru a asigura accesul la educaţie al tuturor copiilor care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul 2019-2020.

În perioada 2-8 aprilie 2019, în a doua etapă, este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.