Tot ce trebuie să știe beneficiarii sprijinului la încălzire în sistem centralizat. Precizări de la ULAL

Tot ce trebuie să știe beneficiarii sprijinului la încălzire în sistem centralizat. Precizări de la ULAL

Având în vedere numărul foarte mare de apeluri, e-mail-uri, mesaje și întrebări primite zilnic din partea asociațiilor de proprietari/locatari, pe subiectul procedurii de acordare a sprijinului pentru compensarea prețului la energie termică centralizată, Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad, face următoarele precizări:

„Beneficiarii sprijinului la încălzire în sistem centralizat, aferent anului 2023, conform OUG nr.166/2022, trebuie să se prezinte cu cardul de energie și cu cartea de identitate și să solicite președintelui și/sau administratorului asociației de proprietari/locatari din care fac parte, eliberarea certificatului de validare a datoriei curente și/sau restante pentru consumul de energie termică centralizată.

Președinții și/sau administratorii completează, înregistrează și eliberează un singur certificat de validare a datoriei pentru un loc de consum, pentru fiecare lună sau perioadă cu încălzire de la CET Hidrocarburi, strict titularului locului de consum, care figurează în evidențele asociației și numai pe baza cardului de energie original, cărții de identitate originale și a listei de cheltuieli lunare, afișate la avizier.

Fiecare certificat de validare a datoriei se înregistrează în registrul de intrări-ieșiri al asociației de proprietari/locatari și se emite în două exemplare, un exemplar fiind păstrat la asociația emitentă, iar celălalt la Poșta Română.

Titularii locurilor de consum (sau împuterniciții legali ai acestora) trebuie să se prezinte la oficiul poștal cu cardul de energie original, cartea de identitate originală și certificatul de validare a datoriei original, completat de către președinte și/sau administrator, în prealabil, în vederea efectuării serviciilor de mandat poștal, respectiv virării sumelor specificate în certificatele de validare a datoriilor, în contul bancar al asociației de proprietari/locatari.

La virarea sumelor pe numele beneficiarului, în contul bancar al asociației, administratorii operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de asociație și virează sumele primite din ajutorul pentru încălzire către furnizorul de energie termică.

Conform art. 5 din OUG nr. 166/2022, sprijinul acordat beneficiarilor eligibili este în valoare nominală de 1400 lei și poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023, și este acordat pe loc de consum, în două tranșe: 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie – 30iunie 2023, și 700 lei/semestru , se acordă în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023.

Începând din 1 ianuarie 2023 până în prezent, deși Poștei Române i s-au alocat fonduri, special pentru tipărirea și distribuirea certificatelor de validare a datoriei, declarațiilor pe propria răspundere și a protocoalelor de colaborare, nicio asociație de proprietari/locatari din Arad nu a primit, de la Poșta Română, suficiente exemplare pentru a-i putea deservi pe toți beneficiarii de sprijin la încălzirea în sistem centralizat.

Este inacceptabil ca beneficiarul sprijinului să-și multiplice toate formularele, în fiecare lună, pe cheltuiela lui, pentru a i se acorda sprijinul, a cărui scop este să-i reducă din cheltuieli!”

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.