Tot ce trebuie să știți despre programul Rabla Local și când începe sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice

Tot ce trebuie să știți despre programul Rabla Local și când începe sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice

Primăria Arad a depus cererea de finanțare necesară accesării programului Rabla Local.

Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) are drept scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare. În cadrul acestui program, suma prevăzută pentru scoaterea din circulație a unui autovehicul mai vechi de 15 ani este de 3.000 de lei.

Primăria Municipiului Arad a depus cererea de finanțare necesară accesării programului și după aprobarea finanțării va încheia un contract de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu. După încheierea contractului de delegare cu Municipiul Arad, Administrația Fondului pentru Mediu va lansa sesiunea de înscriere  pentru persoanele fizice care au domiciliul în Municipiul Arad, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare.

După publicarea pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a comunicatului de presă privind deschiderea sesiunii de înscriere, persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au obligația de a se înscrie în platforma electronică a AFM. Neînscrierea pe site-ul AFM atrage după sine anularea oricărui alt demers.

Criteriile de eligibilitate sunt:

               Criterii de eligibilitate a proprietarului:

 1. este persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe raza teritorială a Municipiului Arad;
 2. deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Arad; excepție o face persoana fizică devenită proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;

În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale acesta va depune la Primăria Municipiului Arad o declarație pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe de finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024;

În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului;

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

 1. este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Arad;
 2. la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.