Zeci de sancțiuni aplicate de ITM Arad unor firme din domeniul panificației

Zeci de sancțiuni aplicate de ITM Arad unor firme din domeniul panificației

Zeci de sancțiuni au fost aplicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad unor firme din domeniul panificației.

În perioada 5 – 8 aprilie 2022, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins acțiuni de control la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și al produselor făinoase, comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate, cod CAEN 4724.

Acțiunea a vizat atât identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată cât și verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

„Astfel cum am semnalat în repetate rânduri, munca nedeclarată dar și cea subdeclarată constituie fenomene extrem de nocive, având în vedere consecințele sociale și economice pe care le generează. În primul rând lucrătorul care prestează muncă fără forme legale este lipsit de protecție socială, de drepturile pe care i le conferă încheierea unui contract de muncă, cum ar fi dreptul de a fi remunerat corect pentru munca prestată, dreptul la concediu de odihnă, la concediu medical, la indemnizația de șomaj în caz de concediere, respectiv dreptul de a beneficia de pensie. Consecințe negative se pot înregistra și în ceea ce privește asigurarea unui loc de muncă sănătos, lucrătorii fără forme legale riscând adesea să-și desfășoare activitatea în condiții precare, fără echipament de muncă sau de protecție. Ținând seama de aceste considerente, inspectorii de muncă au urmărit cu precădere identificarea angajatorilor din domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, care nu au încheiate contracte individuale de muncă sau care, deși le-au încheiat în formă scrisă, nu le-au înregistrat în Registrul General de Evidență al Salariaților, respectiv nu le-au transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă astfel cum legea prevede. Întrucât lucrătorii din acest domeniu de activitate sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, inspectorii din cadrul Serviciului Control Sănătate și Securitate în Muncă au verificat spațiile în care angajații prestează efectiv activitate, au verificat modul în care sunt respectate normele de protecție a muncii, dacă angajatorul acordă echipament de lucru și de protecție și evident dacă salariații se conformează obligației de a-l purta; dacă locul de muncă este ventilat suficient, mai ales spațiile unde se lucrează la temperaturi ridicate, dacă există risc de electrocutare sau riscuri de lovire prin răsturnarea mărfurilor greșit depozitate”, precizează conducerea ITM Arad.

În cele patru zile dedicate acțiunilor de control, au fost verificați 25 de angajatori, atât pe linie de relații de muncă cât și securitate și sănătate în muncă și au fost aplicate peste 50 de sancțiuni, inclusiv pentru muncă nedeclarată.

Acțiunile de control au fost dublate de acțiuni de informare cu privire la obligativitatea, necesitatea și importanța respectării dispozițiilor legale la locul de muncă, atât de salariați cât și de angajatori.

Sursa foto: ITM Arad

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.