SUTE de sesizări depuse la ITM Arad din cauza NEPLĂȚII SALARIILOR de către angajatori

SUTE de sesizări depuse la ITM Arad din cauza NEPLĂȚII SALARIILOR de către angajatori

Peste 450 de persoane au depus sesizări la ITM, dintre care mai mult de jumătate au fost pentru neplata salariilor de către angajatori.

„Pe parcursul anului 2015, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 453 de petiţii, dintre care 252 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 30 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 15 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă, 4 pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă, 2 pentru neplata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, 1 pentru condiţii de muncă necorepsunzătoare, 23 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 34 pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară şi 92 diverse”, informează Ecaterina Isac, inspector șef ITM Arad.

Din acest motiv, ITM aduce la cunoştinţa angajatorilor şi angajaţilor faptul că nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii), primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003), iar prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii).

Totodată, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, ITM reamintește persoanelor care lucrează fără forme legale că dacă desfăşoară activitate la un angajator fără încheierea unui contract individual de muncă pot fi sancţionate cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, contractele individuale de muncă încheiate, se înregistrează de către angajator, în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.

De asemenea, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia copii ale documentelor existente în dosarul personal cum ar fi: copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.