Mai multe articole din rubrica "" ↑

ACUZAȚII GRAVE lansate de PSD la adresa președintelui CJ Iustin Cionca

ACUZAȚII GRAVE lansate de PSD la adresa președintelui CJ Iustin Cionca

Social-democratul Cristian Videscu lansează acuzații grave la adresa președintelui CJ Iustin Cionca. Acesta spune că instituția pe care acesta o conduce a beneficiat până zilele trecute de muncă fără forme legale mascată prin contracte de voluntariat încheiate nelegal pentru un număr de șase persoane, încadrate în diferite birouri, compartimente, servicii și direcții din cadrul aparatului de specialitate.

„Situația pe care am identificat-o este cu atât mai gravă cu cât cele șase persoane au fost înșelate de către conducerea Consiliului Județean Arad, în sensul prevăzut de art. 244 al Noului Cod Penal, fiind induse în eroare prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în scopul de a obține un folos patrimonial injust constând în sumele de bani aferente salarizării acestor persoane, care nu au fost plătite, și sumele aferente contribuțiilor la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale, care au fost astfel prejudiciate”, declarat Videscu.

Consilierul județean susține că, în perioada iunie 2016 – octombrie 2016, Consiliul Județean Arad, prin reprezentantul său legal CIONCA IUSTIN ARGHIR MARINEL, a încheiat șase contracte de voluntariat cu șase persoane fizice, în vederea prestării de către acestea din urmă a unor activități, cu titlu gratuit, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Arad. Contractele propuse de Consiliului Județean Arad au fost întocmite fără a fi respectate prevederile legale în vigoare referitoare la activitatea de voluntariat așa cum este aceasta reglementată prin Legea nr. 78/2014 și fără a corespunde din punct de vedere al formei și fondului dispozițiilor legale, întrucât:

•    La data încheierii respectivelor contracte, Consiliul Județean Arad nu dispunea de un coordonator al activităților de voluntariat, desemnat printr-un act administrativ, conform prevederilor art. 3 lit. g din Legea nr. 78/2014;
•    La data încheierii respectivelor contracte,  Consiliului Județean Arad nu dispunea de un regulament de organizare și funcționare a activității de voluntariat, conform prevederilor art. 9 alin. 3 lit. c din Legea nr. 78/2014;
•    Ulterior încheierii respectivelor contracte, acestea nu au fost înregistrate în Registrul special prevăzut de art. .11 alin. 4 din Legea nr. 78/2014, conform căruia, anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă;
•    Respectivele contractele de voluntariat nu conțin prevederile prevăzute de art. 11-14 din Legea nr. 78/2014, fiind astfel nule de drept și sub aspectul formei și fondului;
•    Selecția persoanelor s-a făcut netransparent și cu încălcarea principiului egalității de șanse, nefiind publicate anunțuri, așa cum prevede art. 9 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2014;
•    Selectarea celor șase persoane în vederea încheierii contractelor, repartizarea acestor persoane în cadrul diferitelor servicii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Arad și conferirea de atribuții către acestea s-au făcut în scopul de a acoperi posturi vacante cuprinse în Organigrama și Statul de Funcții ale Consiliului Județean Arad, încălcându-se astfel prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 78/2014, conform căruia este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective;

„Prin semnarea contractelor de voluntariat în forma propusă de Consiliul Județean Arad, cele șase persoane au dobândit o reprezentare denaturată, falsă, asupra drepturilor ce le revin, întrucât, așa cum am arătat, aceste contracte au fost încheiate fără a se respecta condițiile de formă și fond impuse de lege. Acceptarea prestării de activități voluntare s-a făcut în schimbul obținerii beneficiilor prevăzute de Legea voluntariatului nr. 78/2014, respectiv dreptul de a solicita eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate. Conform Legii 78/2014, aceste documente atestă efectuarea stagiului de voluntariat iar în baza lor, durata stagiului de voluntariat este considerată experiență profesională şi/sau în specialitate, în funcție de tipul activității desfășurate”, mai spune social-democratul.

„Întrucât contractele respective erau lovite de nulitate încă de la data semnării lor de cele două părți, ele nu au produs efecte juridice și, pe cale de consecință, nici una dintre cele șase persoane fizice nu a avut calitatea de voluntar așa cum această calitate este definită și reglementată de legislația în vigoare. Prin urmare, cele șase persoane fizice au suferit un prejudiciu, în contextul în care activitatea pe care au prestat-o nu a fost nici remunerată, chiar dacă au avut atribuții și un volum de muncă similare persoanelor angajate, dar nu le-a adus nici beneficiile stipulate în Legea 78/2014. Astfel, în contextul în care Consiliul Județean Arad a beneficiat de activitatea acestor persoane în cadrul aparatului propriu, completând activitatea angajaților existenți sau îndeplinind atribuțiile ce revin unor posturilor vacante de la nivelul Serviciului Achiziții, Serviciului Proiecte, Serviciului Investiții și Dezvoltare Rurală sau Serviciului Administrare Drumuri și Poduri, prin semnarea acestor contracte de voluntariat – și așa ilegale – activitatea prestată de aceste persoane reprezintă muncă fără forme legale, în înțelesul Legii nr. 53/2003 a Codului Muncii (*republicată*actualizată*). În această situație, sunt aplicabile dispozițiile art. 264 alin. (4) din Codul Muncii conform căruia primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este considerată infracțiune şi se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală”, conchide Cristian Videscu.

Loading...
  1. Dl.cionca sa ne spună daca lucrare de doctorat a dansului ,e sau nu plagiat!vom cere oficial la Sibiu !

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.