Angajatorii RISCĂ ÎNCHISOAREA dacă nu respectă prevederile legale privind MINORII

Angajatorii RISCĂ ÎNCHISOAREA dacă nu respectă prevederile legale privind MINORII

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad reaminteşte angajatorilor importanţa respectării prevederilor legale privind regimul de muncă al minorilor.

În primul rând trebuie punctat faptul că, persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, însă poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Astfel, încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani.

Un alt aspect extrem de important îl constituie durata timpului de muncă care, în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Durata de muncă este redusă tocmai pentru a-i proteja din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a proceselor de muncă, îmbinându-se astfel interesele economico-sociale ale angajatorilor cu cele personale (de viaţă şi de refacere a forţei de muncă) ale tinerilor lucrători.

De asemenea, tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. În plus, tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.

La fel ca şi salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, precum şi a persoanelor cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.

În consonanţă cu prevederile Codului Muncii sunt şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, precum şi Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.

Trebuie precizat faptul că nerespectarea prevederilor legale privind regimul de muncă al minorilor se sancţionează drastic. Practic, încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, informează Ecaterina Isac, Inspector şef ITM Arad.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.