Anunț FOARTE IMPORTANT de la ANAF. Ce trebuie să știe firmele și alți operatori care au conturi la Trezorerie

Anunț FOARTE IMPORTANT de la ANAF. Ce trebuie să știe firmele și alți operatori care au conturi la Trezorerie

ANAF informează că pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi ale altor entităţi la unitățile Trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fisier .pdf cu .xml atașat), fără percepere de comisioane.

Operatorii economici și alte entităţi cu conturi deschise la unitățile Trezoreriei pot vizualiza și descărca extrasele conturilor în format electronic, prin intermediul persoanelor înregistrate pe bază de certificat digital calificat ca utilizatori ai serviciilor: „Spatiul Privat Virtual” şi/sau „Depunere declaratii on-line”, existente pe site-ul M.F.P. şi ANAF.

Reprezentanţii legali ai operatorilor economici și ai altor entităţi care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic pot notifica, în scris, Trezoreria la care au deschise conturile, referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor, acestora urmând a le fi puse la dispoziţie extrasele de cont pe suport hârtie, începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării.

În cazul nedepunerii notificării la unitățile de Trezorerie, se consideră că operatorii economici și alte entităţi și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea si descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele înregistrate ca utilizatori ai serviciilor: „Spatiul Privat Virtual” și/sau „Depunere declaratii on-line”;

Operatorilor economici și altor entităţi cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic (pentru cazurile în care le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie) vor adresa Trezoreriei o cerere scrisă  în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective.

De remarcat că pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie se percep comisioane.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.