Anunț IMPORTANT de la CASA DE PENSII. Ce trebuie să știe arădenii

Anunț IMPORTANT de la CASA DE PENSII. Ce trebuie să știe arădenii

Având în vedere prevederile art.49 și 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Arad, începând cu 25.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgență, anunță schimbări la relația cu publicul.

 În perioada sus menționată, Relația cu publicul se face numai prin telefon, e-mail, fax și poștă.

I. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele:

  • 0257 – 281 320
  • 0257 – 281 345

sau pe adresele de e-mail:

Comunicarea ulterioară a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail, iar persoanele vor fi anunțate când să depună la sediul Casei Județene de Pensii Arad (Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157), în plic sigilat, documentația necesară stabilirii drepturilor de pensie.

II. Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt (cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant) se vor trimite prin fax la nr. 0257 – 214 061, e-mail: arad@cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157.

În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin bancă, în cerere se va specifica contul IBAN al solicitantului și banca la care este deschis.

  • Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare sociala la Casa Judeţeana de Pensii Arad, se va plăti numai prin Bancă, în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX.

III. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de urgență și au  graniţele închise.

IV. Alte cereri, solicitări, adeverințe de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin fax, e-mail sau poștă.

 

Foto: ARHIVĂ

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.