ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

07.01.2021

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Titlul proiectului: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Beneficiar:

DARIMAR-TRADE-TRANS SRL, cu sediul în Arad, localitatea SIAD, nr. 12, telefon 0758.888.954, petranmarina8@gmail.com, înregistrată sub nr. J2/1335/2018 la Oficiul Registrului Comerţului, CUI RO 39767468, reprezentată legal prin Mariana Petran.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, 10.12.2020.

Obiectivul proiectului il reprezinta acordarea de sprijin  financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la art.3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitatea fost interzisa prin ordonante militate pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

  • mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni,
  • mentinerea/suplimentarea numarul locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoare proiect: 74.427,72 RON

Beneficiarul a primit grantul în valoare de 15% din cifra de afaceri

Grant = 64.719,75 RON Cofinanțare = 9.707,97 RON

Persoana de contact: Petran Mariana

Date de contact: petranmariana8@gmail.com

Data începerii :07.01.2021

Data finalizării proiectului: 07.01.2022

Contract de finanțare Nr. M2-1348 din 10-12-2020

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.