Asociațiile de proprietari, „în plop și plopu-n aer” după noile modificări legislative. 90 la sută sunt NEAPLICABILE

Asociațiile de proprietari, „în plop și plopu-n aer” după noile modificări legislative. 90 la sută sunt NEAPLICABILE

Uniunea Locală a Asociațiilor Locative (ULAL) Arad transmite, într-un comunicat de presă, că aproximativ 90 la sută din modificările aduse Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor sunt neaplicabile.

Cu toate acestea, respectivele modificări au fost votate în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputaților, urmând a fi validate de către Comisia juridică, de disciplină și imunitați a aceleiași camere.

ULAL Arad a luat poziție după o dezbatere publică desfășurată zilele trecute la Arad, organizată de deputatul Alin Apostol.

Redăm, în continuare, precizările aduse de Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad, în comunicatul de presă:

„Din nefericire, aproximativ 90 % din aceste modificări, sunt neaplicabile și au fost propuse de către domnul Ghinea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Ca de fiecare dată, parlamentarii au ținut să ne consulte în calitate de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, însă au ignorat în mare parte setul de propuneri venite din partea membrilor Ligii Habitat din țară.

Drept urmare, următoarele aspecte esențiale care ar trebui adoptate pentru ca legea să devină mai ușor de pus în practică, rămân în continuare nerezolvate:

 1. Art. 2 (e)  Au introdus atestatul deși la art. 64, alin. 5, lit. (a) și alin. 7, 8, 9, 10, 11 au abrogat tot ce se referea la atestat. Se vede că doresc o pârghie pentru un interes politic, mai bine zis o sperietoare pentru administratori.
 2. Art. 2 (l)  Obligă asociația să plătească o firmă de cadastru pentru a recalcula cotele-părți indivize, chiar și în cazul în care ele însumează 99% din suprafața totală a părților comune din condominiu. Vor obiectul muncii pentru firmele de cadastru.
 3. Art. 11 (1) și art.12  Obligă toate asociațiile înființate în mod legal să se înființeze conform Legii nr. 196/2018. Bani cheltuiți inutil și timp pierdut, blocaje la instanțe.
 4. Art. 20  Statul se face stăpân pe banii proprietarilor, se face discriminare.  Asociația de proprietari este singura persoană juridică din România care are o astfel de interdicție referitor la contul asociației.
 5. Art. 21  Modificarea statutului nu se poate face decât cu 2/3 dintre membrii asociației, lucru greu de realizat, dar ne obligă să actualizăm, ne amendează, iar noi nu putem asigura cvorumul impus de reprezentantul Ministerului Dezvoltării și apoi acceptat de membrii grupului de lucru.
 6. Art. 21 (3)  Ministerul  Dezvoltării dorește ca orice modificare a statutului, sau organelor de conducere să mergem cu dosar la instanță. Bani cheltuiți, timp pierdut, blocaj la instanțe. Până acum nu se făcea referire la organele de conducere.
 7. Art. 31 (1)  Nu au fost de acord a se prevedea o rezolvare pentru cazurile de urgență, când trebuie intrat într-un apartament (inundație, proprietarul nu e de găsit). Au lăsat ca asociațiile să se descurce.
 8. Art. 32 (3)  Sarcină absurdă pentru președinte de a informa proprietarii ce culori au voie să aplice pe imobil, când acest lucru se rezolvă prin certificat de urbanism, proiect și autorizație de construcție. Cu  toate acestea președintele mai este și sancționat cu amendă de până la 5000 lei.
 9. Art. 46 (1)  Au introdus posibilitatea ca președintele să fie ales din afara asociației la propunerea domnului deputat Alin Apostol. Risc enorm pentru proprietarii din acel bloc. Un președinte extern poate avea alte interese.
 10. Art. 47 (5)  Ordinea de zi a adunării generale trebuie semnată de cenzori, deși ea se aprobă de adunarea generală. Costuri în plus și timp pierdut.
 11. Art. 48 (2)  Nu se pot reconvoca adunările generale decât după 10 zile pentru adunarea generală ordinară și 3 zile pentru cea extraordinară. Sunt persoane care vin din străinătate să participe la adunarea generală și acum îi obligăm să mai stea în România cel puțin 10 zile, absurd! La ONG se pot convoca în aceeași zi. De ce se face discriminare la asociațiile de proprietari?
 12. Art. 48 (3)  Dacă adunarea generală este convocată de 20% dintre proprietari, se impune ca la reconvocare să fie cel puțin jumătate plus unul, pe când dacă o convoacă președintele sau comitetul executiv nu se impune acest lucru.
 13. Art. 49 (3) lit. (o)  Deputatul Alin Apostol a venit cu o propunere de repartizare a cheltuielilor mult mai confuză decât cea din lege.
 14. Art. 49 (5)  Se impune ca hotărârile adunării generale să fie semnate de membrii prezenți, ceea ce e foarte dificil, unii nu vor să semneze chiar dacă sunt prezenți, alții pleacă mai repede.
 15. Art. 54 (2)  Restricții referitor la numărul de membri din Comitetul executiv, limitarea la 5, discriminare, nu există o astfel de prevedere la nicio altă entitate.
 16. Art. 55 (1) lit. (r)  Obligații de arhivare ca și la arhivele naționale.
 17. Art. 55 (3)  Nu acceptă ca ședințele Comitetului Executiv să fie convocate de urgență.
 18. Art. 55 (4)  Ministerul Dezvoltării a introdus ca orice decizie a Comitetului Executiv să se ia cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului Executiv. Consecință la prezența a 3 membri din 5 înseamnă că toți cei  trei membri să voteze la fel, altfel nu se poate lua o decizie.
 19. Art. 57 lit. (i)  Obligă președintele să țină evidența cărții de imobil, deși printr-o ordonanță de urgență nr. 97/2005 se prevede că asociațiile hotărăsc cine să țină evidența. Președintele poate nu este plătit, poate nici nu îi permite sănătatea să se plimbe pe la toate scările de bloc, dar nu au ținut cont.
 20. Art. 57 (v)  Ministerul Dezvoltării a introdus la președinte că îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. Dacă e altă lege decât 196/2018 atunci prevederea e acolo nu își mai are sens să fie prevăzută aici.
 21. Art. 59  Impune cenzorului ca sarcină aplicarea legii, ori cenzorul are studii economice, nu juridice.
 22. Art. 60 (1)  La cenzor cu studii liceale economice cer obligatoriu şi diplomă de bacalaureat când aceasta este necesară la admiterea la facultate nu ca să presteze o meserie.
 23. Art. 60 (3)  Impune o garanție la cenzor egală cu media anuală a cheltuielilor. Cine e dispus la așa ceva.
 24. Art. 61 (g)  Impun ca cenzorul să asigure legalitatea, lucru care îl face doar instanța.
 25. Art. 62  Impune ca președintele să transmită datele de contact la Primărie ale: președintelui, comitetului executiv, administrator, cenzor, ori aceste date nu se pot transmite fără acordul persoanelor în cauză. Se încalcă grav protecția datelor cu caracter personal.
 26. Art. 66 (2); 67 (2); 67 (5); 67¹; 70 (1); 70 (2); 71 (3); 71 (4); 72 (2); 72 (4); 73 (2) Statul se face stăpân pe banii noștri. El dictează cum să folosim banii ca şi când ar fi bani de la buget.
 27. Art. 80  Obligă președintele să facă radierea ipotecii imobiliare, când mult mai simplu este să meargă cel care nu a plătit la timp, cu toate că legea prevede şi această posibilitate, dar au introdus sancțiune pentru președinte.
 28. Art. 83 (3)  Nici acum nu au rezolvat problema cu modul de repartizare a energiei termice pentru cei ce sunt în sistem centralizat. Nu au stabilit nimic în legătură cu cei care îşi modifică instalația de încălzire şi care ar trebui să plătească în plus dacă şi-au mărit numărul de calorifere. Au spus că aşa ar trebui, dar nu au decis nimic.
 29. Art. 102  Nu au clarificat ce se sancționează, dacă sancțiunea se aplică proporțional cu fapta comisă deși am arătat ce au greșit, nu au vrut să mai discute în Grupul de Lucru, au lăsat Ministerul Dezvoltării să facă ce dorește ca şi când el ar fi legiuitorul.
 30. Art. 104 (1)  Nu au fost în stare să spună ce se înțelege prin sintagma „asociațiile de locatari au obligația să se reorganizeze în asociații de proprietari” se încalcă dreptul constituțional la asociere.
 31. Art. 104 (2)  Nici aici nu au clarificat ce se întâmplă cu asociațiile de proprietari înființate până la Legea nr. 196/2018.
 32. Art. 106  Încalcă un drept a acelora care au urmat un curs de administratori de imobile, curs recunoscut în UE, dar acum nu se mai recunoaște în România şi li se interzice dreptul de a mai munci, obligându-i să urmeze un curs de administrator de condominium la firme de casă.”

În final, Dorina Lupșe a adăugat: „Acestea sunt doar o parte dintre problemele pe care Liga Habitat România le-a sesizat, dar reprezentantul de la Ministerul Dezvoltării s-a opus mereu şi a determinat deputații din grupul de lucru să nu accepte modificările care se impuneau pentru îmbunătățirea acestei legi care trebuia abrogată a doua zi după publicare”

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.