În atenţia asociaţiilor de proprietari: MODIFICĂRI importante la Codul Muncii

În atenţia asociaţiilor de proprietari: MODIFICĂRI importante la Codul Muncii

Uniunea Locală a Asociațiilor Locative (ULAL) Arad informează asociațiile de proprietari care au angajați cu contracte de muncă de faptul că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 644/2017 a adus mai multe modificări importante la Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

ULAL prezintă câteva din aceste modificări:

Art. 16, alin. (4): „Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.” În cazul asociațiilor de proprietari, copiile contractelor individuale de muncă se păstrează în arhiva asociației.

Art. 260, alin. (1), lit. q): „Încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.” Astfel, dacă la locul de muncă, respectiv în asociația de proprietari care are calitate de angajator, nu există copii ale contractelor individuale de muncă pentru angajații care prestează activitate în acel loc se aplică asociației o amendă de 10.000 lei.

Art. 17, alin. (5): „Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

Art. 119: „Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.”

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.