ATENȚIE angajatori! AMENDĂ de până la 10.000 de lei pentru LIPSA acestui document!

ATENȚIE angajatori! AMENDĂ de până la 10.000 de lei pentru LIPSA acestui document!

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, informează ITM Arad într-un comunicat de presă.

Nu se autorizează de către inspectoratul teritorial de muncă entitățile pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează la Registrul Comerţului (societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi a întreprinderile familiale). Restul entităților (de exemplu instituțiile publice, unitățile de învățământ, organizațiile non-guvernamentale, asociații sportive, birouri notariale, cabinet de contabilitate, alte tipuri de entități cum ar fi CAR, composesorat etc.) se autorizează din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă de către ITM.

Asumarea, de către angajator, a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora. În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună documente justificative la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea. Termenul de eliberare a certificatului constatator/autorizație de catre ITM este de 5 zile lucrătoare, calculat  de la data înregistrării cererii. Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare numai activităţile pentru care au obţinut certificatul. În cazul în care, în cadrul controalelor, se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii angajatorului. Acesta isi poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea”, spun reprezentanții ITM Arad.

Până la ora actuală, sunt înregistrate 894 de autorizatii de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Sancțiunea pentru lipsa autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, este de la 5.000 la 10.000 lei, anunță ITM Arad.

Foto: arhivă

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.