BUGETUL LOCAL, sub lupă: Pe ce vrea să cheltuiască Administrația Falcă banii arădenilor

BUGETUL LOCAL, sub lupă: Pe ce vrea să cheltuiască Administrația Falcă banii arădenilor

Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a vorbit astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, despre bugetul local pe anul 2019.

Potrivit edilului șef, Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2019 este în sumă de 562,6 milioane de lei, format din:

  • Bugetul Local: 545.722 mii de lei;
  • Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 75.473 mii de lei;
  • Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.023 mii de lei; Transferuri între bugete(se scad): 59.575 mii lei.

La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute, precum și finanțarea inițială a investițiilor din proiecte nerambursabile. În aceste condiții s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcționare pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcționării instituțiilor de învățământ, cultură, asistență socială, cheltuieli privind întreținerea orașului, subvenționarea energiei termice și a transportului local în comun, s.a.

Pe lucrări vor merge 918 mii de lei, ce vor asigura un necesar minim de reparații la bunurile aflate în domeniul public al Municipiului Arad, repartizarea acestora pe capitole și subcapitole bugetare fiind următoarea:

Autorități publice: 520 mii de lei;

Evidența persoanelor: 5 mii de lei;

Învățământ: 5.390 mii de lei;

Monumente istorice: 50 mii de lei;

Gospodărire comunală: 1.098 mii de lei;

Asistență socială: 430 mii de lei;

Fond locativ: 1.030 mii de lei;

Alimentări cu apă: 15 mii de lei;

Alte servicii în domeniul locuințelor: 880 mii de lei;

Baze sportive: 500 mii de lei;

La acestea se adaugă cheltuielile cu reparațiile prevăzute din subvenții acordate celor două instituții de cultură în completarea veniturilor proprii: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (200 mii de lei), Filarmonica de Stat Arad (100 mii delei) și Centrul Municipal  de Cultură (56 mii de lei).

Se vor acorda și subvenții pentru transportul în comun, în valoare de 28.500 mii de lei și pentru încălzirea locuinței, 13.000 mii de lei.

Elevii arădeni vor primi burse în sumă totală de 4.800 mii de lei, alocate din bugetul general.

O mare parte din bani se vor cheltui și cu întreținerea orașului, și anume 887 mii de lei. Aici vorbim despre lucrări la iluminatul public, întreținere și reparații străzi, salubrizare stradală, canalizare, gospodărire comunală, canalizare, deszăpeziri, activități de prindere și punere sub control a animalelor fără stăpân, dezinsecție, dezinfecție și deratizare, alimentări cu apă, actualizare CF-uri etc.

De remarcat că excedentul bugetar al municipiului Arad este enorm, fiind în valoare de 168.059.237,88 de lei. Acest lucru înseamnă că banii respectivi nu au fost cheltuiți pe investiții, multe lucrări și proiecte nefiind realizate.

Municipalitatea are în plan repartizarea acestei sume pe alte cheltuieli, cum ar fi de exemplu „acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, conform prevederilor OG nr.36/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.6, alin.19 din Legea nr.50/2019, înregistrate de operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad: 20. 000.000 de lei”.

Lista cu toate veniturile și cheltuielile bugetului local se poate studia aici: 179 PH INITIAL TRANSPARENTA (1)

Începând cu data de miercuri, 27.03.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate documentele privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad, respectiv adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2019 – iniţiativa primarului.

 Până la data de 10.04.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii, contestații, privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 28.03.2019, între orele 8,00 – 18,00 Luni- Joi şi 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

  1. sunt curios sa vad ce excedent va fi la sfarsitul anului cand iar nu se va vedea nimic in urma si vom ramane cu banii necheltuiti

    Raspunde
  2. […] în detaliu despre cum vor fi cheltuiți acești bani se pot găsi aici , în articolul […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.