Care sunt cele mai ZGOMOTOASE zone din municipiul Arad și care e cea mai IMPORTANTĂ sursă de POLUARE FONICĂ

Care sunt cele mai ZGOMOTOASE zone din municipiul Arad și care e cea mai IMPORTANTĂ sursă de POLUARE FONICĂ

Cea mai importantă sursă de zgomot pentru arădeni este traficul rutier. Dacă cel feroviar și cel provenind din activitatea industrială nu depășesc valorile maxime admise, zgomotul de pe șosele a devenit o adevărată problemă pentru cetățeni.

Potrivit Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad, există aproape 20 de străzi din zone importante ale municipiului unde valorile maxime admise pentru zgomotul produs de traficul rutier sunt depășite, și anume peste 60 dB(A) pe timp de zi și 50 dB(A) pe timp de noapte.

Sunt afectați sute de locuitori de pe următoarele străzi: Calea Aurel Vlaicu, Str. Ştefan Teneţchi, Str. Tribunul Corcheş, Str. Ovidiu, Str. Petru Rareş, Calea Zarandului, Str. Voinicilor, Calea Iuliu Maniu, B-dul Nicolae Titulescu, Str. Eugen Popa, Str. Ogorului, Calea Timişorii, Str. Steagului, Str. Ştefan cel Mare, Str. Pompei, Str. Troiei, Str. Calea Radnei, Calea Bodrogului și Str. Dorobanţilor.

Prin intermediul acestui Plan de acțiune, autoritățile locale vor să reducă zgomotul în zonele respective.

Printre acţiunile pe care autorităţile competente intenţionează să le întreprindă în următorii 5 ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniştite, se numără:

• Construirea unui pod peste Râul Mureș, destinat prioritar transportului public, care să asigure legătura între Piața UTA și Str. Ștefan cel Mare, în vederea închiderii inelului de transport în comun (inclusiv creșterea accesibilități la Spitalul Județean) și reducerea emisiilor de CO2. Costuri estimate: 37.291.259,11 euro;

• Modernizarea structurii de traversare a Podului Traian (Modernizarea acestei infrastructuri va conduce la creșterea siguranței circulației pentru transportul public (tramvai) și privat. Costuri estimate: 11.000.000 euro;

• Realizarea de perdele verzi care să minimizeze impactul negativ al transportului (Plantarea de arbori cu capacitate mare de retenție a CO2, în aliniament cu arterele majore de circulație și de-a lungul axelor de cartiere cu rol de bariere naturale, în vederea reducerii impactului activității de transport asupra mediului. Costuri estimate: 1.000.000 euro;

• Achiziție autobuze ecologice transport local de mică capacitate. Costuri estimate: 2.000.000 euro;

• Modernizare material rulant, tramvaie de tip GT6 și GT8. Costuri estimate: 4.064.279 euro;

• Achiziție material rulant electric (tramvaie dublă articulație, capacitate mare)-10 buc. Costuri estimate: 12.000.000 euro;

• Achiziție material rulant electric (tramvaie vagon, capacitate medie)-20 buc. Costuri estimate: 24.000.000 euro;

• Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact)-tronson buclă Făt Frumos Costuri estimate: 1.794.000 euro;

• Achiziție autobuze ecologice transport local de capacitate mică-20 de buc. Costuri estimate: 3.000.000 euro:

• Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact)-tronson str. Pădurii (între str. Abatorului și str. Condurașilor). Costuri estimate: 3.455.000 euro;

• Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact)-tronson Calea Radnei (de la Pasaj Micălaca la str. Renașterii). Costuri estimate: 3.571.000 euro;

• Achiziție autobuze ecologice transport local de mare capacitate. Costuri estimate: 9.000.000 euro;

• Modernizare infrastructură de tramvai (cale și rețea de contact)-tronson P-ța Podgoria Pasaj Micălaca-Micălaca Zona III, Costuri estimate: 5.686.000 euro.

Începând cu data de vineri, 22.01.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad – inițiativa primarului.

Până la data de 08.02.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 25.01.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, Luni Marți, Miercuri între orele 08:30 – 15:30, Joi între orele 08:30 – 17:30, Vineri între orele 08:30 – 14:00.

 

Loading...
  1. […] De asemenea, tot joi, 25 februarie, la ora 17:30, va avea loc dezbaterea publică online, în aceleași condiții, pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad  – inițiativa primarului. Despre acest proiect am scris pe larg, aici: https://newsar.ro/care-sunt-cele-mai-zgomotoase-zone. […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.