Cazul Nadăș se judecă la Balș și Brașov

Cazul Nadăș se judecă la Balș și Brașov

Cererile de revizuire a sentinței din cazul Nadăș se judecă la Balș și Brașov.

Prefectura Arad anunță că Tribunalul Olt a dispus trimiterea spre rejudecare a cererii de revizuire a Sentinței civile nr. 657/ 2006 pronunțată de Judecătoria Ineu la Judecătoria Balș, procesul nefiind astfel finalizat. Prin Sentința nr. 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu s-a restituit familiei Colțeu Mihai Alexandru și Colțeu Viorica suprafața de 8.742 ha teren pădure, împreună cu construcțiile situate pe aceasta.

Reamintim că această cerere de revizuire a sentinței Judecătoriei Ineu a fost formulată în urma constatării falsului certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003, emis de notarul Vlai Adrian, prin care s-a stabilit calitatea defunctei Mairovitz Ecaterina de unic moștenitor al defunctei Grosz Elena, care a deținut pădurea Nadășului, constatare efectuată prin Sentința penală nr. 203/ 2016 a Curții de Apel Timișoara – Secția penală. Cauza a fost strămutată de Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea Comisiei Județene de fond funciar Arad, de la Judecătoria Ineu (președinta acestei instanțe fiind cea care a pronunțat sentința 657/ 2006 a cărei revizuire s-a cerut), la Judecătoria Balș.  Prin Sentința civilă nr. 901/ 2017, Judecătoria Balș a admis cererea de revizuire promovată de Comisia județeană de fond funciar Arad, schimbând în totalitate Sentința civilă nr. 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu. Împotriva sentinței Judecătoriei Balș, familia Colțeu a declarat recurs, soluționat de Tribunalul Olt prin Decizia civilă nr. 20/ 2018, prin retrimiterea cauzei spre judecare la aceeași instanță, respectiv Judecătoria Balș.

Comisia județeană de fond funciar Arad a promovat o altă cerere de revizuire a aceleiași Sentințe cu numărul 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu, întemeiată de această dată pe desființarea Certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003,  dispusă prin Încheierea penală nr. 415/ 2016, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, ca urmare a constatării falsului acestui certificat de calitate de moștenitor, soluție menținută de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală prin Încheierea nr. 613/ 2017. La cererea Comisiei județene de fond funciar, cauza a fost strămutată de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Judecătoria Ineu, la Judecătoria Brașov, cu termen de judecată pe data de 2.04.2018.

„Există pe rolul instanțelor două cereri de revizuire a sentinței Judecătoriei Ineu, una întemeiată pe constatarea falsului certificatului de moștentitor, iar cealaltă pe desființarea acestuia de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Prima cerere se va rejudeca la Judecătoria Balș, unde în primă instanță a fost admisă. A doua cerere are primul termen de judecată pe data de 2 aprilie, la Judecătoria Brașov. În ambele cazuri am cerut și obținut strămutarea proceselor de la Judecătoria Ineu, pentru a nu exista niciun fel de suspiciuni.  Nu comentăm deciziile instanțelor, sperăm însă că vom avea câștig de cauză în ambele cazuri, deoarece actul invocat la baza restituirii pădurii satului Nadăș, certificatul de moștenitor, a fost declarat fals și a fost desființat de către instanțele în drept. Instituția Prefectului – Județul Arad, prin Comisia județeană de fond funciar, va face pe mai departe toate eforturile necesare pentru revizuirea sentinței pronunțate în anul 2006 de Judecătoria Ineu”, a declarat prefectul județului Arad, Florentina Horgea.

Asociația „Alt Arad” a depus o petiție la Prefectură

Prefectura Arad precizează că în data de 8 ianuarie, la registratura instituției a fost înregistrată o petiție a Asociației „Alt Arad” , cu titlu de „Plângere prealabilă” împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu numărul 511/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.  Răspunsul la petiția asociației mai sus menționate a fost expediat în termenul legal de 30 de zile, reprezentând o obligație a instituției noastre indiferent de evoluțiile obiectului petiției de după data înregistrării acesteia.

„Cu privire la conținutul petiției, respectiv al răspunsului Instituției Prefectului – Județul Arad, arătăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, Prefectul exercită tutela administrativă în sensul efectuării controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autoritățile administrației publice locale, ori proiectul de hotărâre nu se circumscrie sferei actelor administrative, nefiind apt de a produce efecte juridice. În petiția depusă la registratura instituției se făcea referie la „insuficienta motivare a proiectului de hotărâre” și nu a hotărârii adoptate de Consiliul Local al Municipiului Arad.  De asemenea, precizăm că în preambulul Hotărârii nr. 511/ 21.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost invocată excepția prevăzută la art. 7, alin. 13 din Legea 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică ce reglemetează posibilitatea adoptării actelor normative în procedură de urgență în cazul situațiilor când se impune „adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Ținând cont de acest aspect s-a considerat a fi neîntemeiată critica referitoare la adoptarea hotărârii nr. 511/ 21.12.2017 cu nerespectarea dispozițiilor art. 7, alin. 2, teza I din Legea 52/ 2003”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.