Ce DEZVĂLUIRI a făcut directorul executiv al ADI Deșeuri. „Sunt grave NEREGULI în cadrul Maserplanului de Deșeuri”

Ce DEZVĂLUIRI a făcut directorul executiv al ADI Deșeuri. „Sunt grave NEREGULI în cadrul Maserplanului de Deșeuri”

Directorul executiv al ADI Deșeuri, Adrian Țolea, a transmis joi o adresă membrilor Asociației, în care arată gravele nereguli din cadrul Masterplanului de Deșeuri, spune Dorel Căprar, președintele PSD Arad.

Conform directorului ADI Deșeuri, operatorii de salubritate de pe mai multe zone din județ nu au licență de operare și nici autorizație de mediu, lipsesc investițiile asumate prin contracte, lipsesc autospecialele promise în oferte iar Stația de sortare Arad e nefuncțională și nu e inclusă în Sitemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor așa cum a fost prevăzut în proiect.

„Consiliul director al ADI Deșeuri, condus de cuplul Falcă – Bîlcea, ar fi trebuit să demisioneze pe loc, după informațiile deosebit de grave apărute în spațiul public, afirmații care aparțin chiar directorului ADI Deșeuri, Adrian Țolea. Practic, Țolea confirmă ceea ce parlamentarii PSD, consilierii locali și județeni ai PSD spun de o bună bucată de vreme și anume faptul că la Masterplanul de Deșeuri sunt o serie de nereguli grave, pe care reprezentanții PNL care conduc Aradul încearcă să le ascundă sub preș. Deși cei de la ADI SIGD Arad raportau ca pe vremea lui Ceaușescu, adică mințind, că proiectul este funcțional, iată că aflăm de la directorul executiv al Asociației că lucrurile nu stau deloc așa, că firmele care operează nu au licențe și autorizații de mediu, că ceea ce s-a ofertat și s-a stabilit prin contracte nu este respectat, iar firmele încasează bani de la populație, fără să ofere servicii de calitate”, a declarat Căprar.

„Solicit încă o dată public primarului Gheorghe Falcă și președintelui CJA Marinel Cionca să inițieze o dezbatere publică pe tema deșeurilor, pentru ca arădenii să vadă care e situația reală a acestui proiect și care e pericolul ca Aradul să piardă acest proiect, care nu e nici pe departe funcțional. În cazul în care nu o vor face, ne vom asuma noi, parlamentarii PSD de Arad rolul de a iniţia dezbaterea publică, atât de necesară, pentru ca oamenii să afle adevărul.  Falcă și Cionca trebuie să dea explicații arădenilor cu privire la neregulile constatate inclusiv de directorul ADI Deșeuri, să explice arădenilor de ce RETIM nu își respectă obligațiile contractuale, de ce nu sunt transportate deșeurile reciclabile la Complexul Mocrea – Ineu, așa cum se specifică în contractul cu RETIM, de ce procentul de reciclare e de doar 1 la sută sau unde sunt investițiile asumate de firme prin contracte”, a adăugat deputatul social-democrat, Dorel Căprar.

„De asemenea, solicit public Gărzii de Mediu să se sesizeze în urma acestor dezvăluiri ale directorului Adrian Țolea și să ia măsuri pentru ca legea să fie respectată. Nu e posibil ca operatorii de salubritate să nu aibă licențe sau autorizații de mediu, așa cum nu e posibil ca aceeași operatori să lase gunoiul în fața caselor, în zeci de comune și orașe, săptămâni întregi, pentru că au probabil garanții din partea mai marilor PNL Arad că indiferent cât de prost vor acționa, nu vor pierde contractele de salubritate. E timpul, așa cum am mai spus, ca acest proiect să fie implementat în interesul cetățenilor, și nu în interesul firmelor de casă, cum s-a întâmplat în 2018“, conchide deputatul Dorel Căprar, președintele PSD Arad.

Ce le-a transmis Țolea celor de la ADI Deșeuri:

Nr. 115/11.01.2019

INFORMARE

Către,
Consiliul Director al ADI SIGD Arad

Spre știință: informarea membrilor AGA ADI SIGD Arad

Referitor la: nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat de către operatorii de salubritate, respectiv situația descrisă în informarea cu nr. 97/10.01.2019            

Subsemnatul Adrian Țolea, având calitatea de Director Executiv al Asociației, ținând cont de cele semnalate prin informarea, către Consiliul Director, nr. 97/10.01.2019, prin prezenta vă informez următoarele:

  • Legea 51/2006, actualizată, prevede la 40 “La acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: … c) deţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilităţi publice şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente, prevăzute de legislaţia în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;”, la Art. 47 “ … (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: … c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi; “ și la Art. 48 “(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanţelor publice, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre.
  • Legea 101/2006, actualizată, prevede la 22 “(1) Acordarea licenţei operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acestora. (2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii.” și la ART. 23 “(1) Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii.”

Arad, la 11.01.2019                                                      

Director Executiv
Adrian ȚOLEA

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.