Mai multe articole din rubrica "" ↑

Cine poate beneficia de FINANȚARE de la Primărie pentru reabilitarea FAȚADELOR

Cine poate beneficia de FINANȚARE de la Primărie pentru reabilitarea FAȚADELOR

Primăria a elaborat un regulament privind ajutorul acordat de municipalitate pentru reabilitarea clădirilor degradate.

Primarul Călin Bibarț a expus astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, câteva dintre cele mai importante puncte ale acestui document, care se va afla la transparență decizională timp de 45 de zile, urmând ca apoi să fie supus votului în cadrul Consiliului Local Municipal.

Inițial se va efectua o procedură asemănătoare cu cea de anul trecut, când au fost verificate clădirile din municipiu, iar proprietarii notificați cu privire la starea acestora și informați de faptul că în cazul în care nu le vor renova, vor avea impozite cu până la 500% mai mari.

Acum însă, este vorba despre realizarea unei clasificări a clădirilor pentru a se stabili care vor putea beneficia de ajutor pentru reabilitare.

Edilul Călin Bibarț spune că acest regulament privește doar proprietarii persoane fizice și că se va începe cu clădirile istorice din centrul orașului. Procedura de evaluare și clasificare va dura câteva luni, iar apoi proprietarii vor fi, din nou, notificați, urmând ca, dacă doresc să facă parte din acest program de finanțare, să facă o notă tehnică de constatare și să obțină o autorizație de construire.

Important de menționat este faptul că, în cazul în care clădirea are probleme la structură, de rezistență, aceasta nu va putea beneficia de fonduri pentru reabilitarea fațadei, decât după ce proprietarul va rezolva situația structurii.

Din suma totală alocată din bani publici pentru aceste finanțări, maximum 20% poate fi grant, adică bani gratuiți, iar 80% vor fi fonduri rambursabile, pe care beneficiarii le vor da înapoi municipalității în rate, într-un termen de cinci ani, în mod excepțional, în 10 ani. Cazurile în care perioada se poate extinde la 10 ani sunt menționate în regulament.

De acest ajutor pot beneficia doar cetățenii români și doar pentru o singură locuință. Dacă o persoană deține mai multe locuințe, fondurile se pot acorda numai pentru cea de domiciliu.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, susține că acest regulament a fost elaborat de specialiști în luni de zile și că mai poate suferi modificări.

Mai jos, comunicatul de presă al Primăriei cu privire la acest subiect:

Primăria Municipiului Arad lucrează în acest moment la un nou regulament de acordare de asistență șisprijin financiar proprietarilor de imobile din zona protejată a municipiului. Programul va oferi proprietarilor de clădiri, persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Mai întâi, Primăria Municipiului Arad va realiza o ierarhie a imobilelor care necesită intervenție imediată.

Pasul următor va fi o notificare a proprietarilor din clădirile selecționate. Pentru a putea beneficia de sprijinul financiar din partea Primăriei, proprietarii acestor clădiri au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea prezintă degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice.

Ulterior, deținătorii notificați au obligația de a transmite primăriei hotărârea ori, după caz, acordul scris, însoțită/însoțit de nota tehnică de constatare elaborate în condițiile legii, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării.

Nota tehnică de constatare se elaborează de către experți tehnici atestați de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de către experți tehnici atestați de către Ministerul Culturii, în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate a construcțiilor.

În cazul în care prin nota tehnică de constatare se stabilește necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru structura de rezistență și/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrări de consolidare/reparații la structura de rezistență a clădirii, care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, deținătorul notificat informează în scris primarul și inspectoratul teritorial în construcții și, în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice și/sau amplasate în zonele de protecție a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii. Lucrările vor fi asigurate din finanțarea exclusivă a proprietarilor. După finalizarea consolidării structurii, proprietarii pot solicita finanțarea pentru a anvelopa clădirea în condițiile Legii nr. 153/2011 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

După întocmirea notei tehnice de constatare, proprietarii contractează elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, precum și a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborat/elaborate și avizat/avizate în condițiile legii cu respectarea proiectului de arhitectură existent la cartea tehnică a construcției. Tot proprietarii imobilelor vor fi cei care vor avea obligația de a obține autorizațiade construire.

Finanțarea lucrărilor de intervenție, se efectuează astfel:

  • 20% din valoarea lucrărilor eligibile, din fonduri aprobate anual cu această destinație în Bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, sub formă de grant – sprijin financiar nerambursabil acordat de Municipiul Arad în cadrul prezentului Program;
  • maxim 80% din valoarea lucrărilor eligibile, în cazul în care aceasta nu se acoperă integral din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, sub formă de contribuție financiară rambursabilă, la cererea de finanțare depusă de către proprietari/asociațiile de proprietari, în baza hotărârii Consiliului Local și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, cu recuperarea sumelor în condițiile legii.

Perioada de recuperare a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor prin intermediul taxei este de 5 ani.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, sumele avansate de autoritatea administrației publice locale pentru asigurarea contribuției proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție sunt considerate cheltuieli de natură socială și se pot recupera într-un termen de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor și pe durata recuperării acestora de autoritatea administrației publice locale și pe toată durata realizării lucrărilor de intervenție realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe țară.

În cazul în care se optează pentru sprijinul financiar al administrației locale, Municipiul Arad va organiza, în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de achiziție publică de executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociației de proprietari sau a proprietarului de clădire, după caz, în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de execuție urmează să fie încheiate între executantul lucrărilor de reabilitare desemnat în urma procedurii de achiziție publică, Municipiul Arad ca autoritatea publică cofinanțatoare și proprietar/asociație de proprietari – prin reprezentant.

„Vom pune la transparență un regulament referitor la fațadele clădirilor, respectiv acolo unde legea ne permite vom putea interveni. Vor fi situații bine definite, clare și să spunem corect calculate și ca prioritizare și ca alocare bugetară. Vom putea acorda sprijin financiar celor care nu-și permit reabilitarea clădirilor. Ne  dorim ca prin aceste facilități să schimbăm fața orașului. În acest moment se definitivează acest regulament, va fi pus la transparență, iar apoi va ajunge în Consiliul Local. Sper ca de anul viitor să putem deja lucra în baza acestui regulament”, a explicat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Până în prezent, din Lista imobilelor selectate pentru etapa I – Zona de acțiune prioritară I, conform Legii nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, din cele 57 de clădiri selecționate, au fost finalizate lucrările de reabilitare la 14 imobile, 5 imobile sunt în prezent în execuție, au fost emise, pentru alte clădiri, 12 Autorizații de Construire, respectiv 4 Certificate de Urbanism.

Clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite la plata impozitului, pe o perioadă de 5 ani, în condițiile hotărârii anuale de stabilire a impozitelor și taxelor locale datorate bugetului municipiului Arad.

 

Loading...
  1. […] Municipiul Arad nu acordă sprijin financiar nerambursabil sub formă de grant, persoanelor juridice – proprietari de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita prin Program și nici persoanelor fizice care desfășoară activități economice, după cum am menționat și în acest articol anterior.  […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.