TOT ce trebuie să știe arădenii despre AJUTORUL pentru REABILITAREA clădirilor

TOT ce trebuie să știe arădenii despre AJUTORUL pentru REABILITAREA clădirilor

Primăria Municipiului Arad a elaborat un nou regulament de acordare de asistență și sprijin financiar proprietarilor de imobile din zona protejată a municipiului. Programul va oferi proprietarilor de clădiri, persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Acesta se regăsește într-un proiect de hotărâre, aflat în prezent la transparență decizională. Începând cu data de luni, 16.12.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad – Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad iniţiativa primarului.

Programul oferă proprietarilor de clădiri, persoane fizice, un instrument financiar flexibil și ușor de accesat, în vederea creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prin reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanță cu planurile de urbanism și cu regulamentele locale aferente. Acesta are ca obiectiv principal stabilirea principiilor și a cadrului general pentru respectarea și punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural și arhitectural, prin derularea lucrărilor de reabilitare a clădirilor din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad, în concordanță cu planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii, în scopul creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor precum și al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit și stabilirea instrumentelor de intervenție, se arată în proiect.

Regulamentul se aplică tuturor clădirilor cuprinse în zona de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad. Proprietarii acestor clădiri au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea prezintă degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice. Deținătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, în temeiul și cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și a prezentei legi, sunt obligați ca, din proprie inițiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a anvelopei clădirilor, prevede proiectul.

Anual vor fi selecționate din inventar clădirile care prezintă degradări ale anvelopei care pun în pericol viața, sănătatea și siguranța populației, afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice. Proprietarii acestor clădiri, care nu au luat din proprie inițiativă măsuri de reabilitare a anvelopei, vor fi notificați pentru a efectua obligatoriu intervenția în cursul anului următor.

Finanțarea lucrărilor de intervenție, în baza prezentului regulament, se efectuează astfel:
a) 20% din valoarea lucrărilor eligibile sub formă de grant
b) 80% din valoarea lucrărilor eligibile și integral costul lucrărilor neeligibile din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Municipiul Arad organizează, în condițiile legii, procedura de achiziție publică de executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociației de proprietari sau a proprietarului de clădire, după caz, în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de execuție urmează să fie încheiate între executantul lucrărilor de reabilitare desemnat în urma procedurii de achiziție publică, Municipiul Arad ca autoritatea publică cofinanțatoare și proprietar/asociație de proprietari – prin reprezentant.

Municipiul Arad nu acordă sprijin financiar nerambursabil sub formă de grant, persoanelor juridice – proprietari de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita prin Program și nici persoanelor fizice care desfășoară activități economice, după cum am menționat și în acest articol anterior. 

Până la data de 26.12.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 17.12.2019, între orele 8,00 – 18,00 Luni – Joi şi 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro, sau aici: Regulament fațade

 

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.