Mai multe articole din rubrica "" ↑

Consultare publică cu toți furnizorii de servicii sociale, publici și privați, organizată de DGASPC Arad. Ce s-a decis

Consultare publică cu toți furnizorii de servicii sociale, publici și privați, organizată de DGASPC Arad. Ce s-a decis

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a organizat timp de două zile, marți și miercuri, o dezbatere cu furnizorii privați de servicii sociale din județul nostru cu privire la „Elaborarea Planului Anual pe anul 2018 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a județului Arad 2014- 2020”.

Elaborarea acestui plan se face anual pornind de la evaluarea Planului de acțiune din anul anterior și urmărește implicarea activă și capacitarea ONG-urilor și a primăriilor din întreg județul care furnizează servicii sociale.

Întâlnirea cu asistenții sociali din primării, dar și cu reprezentanții ONG-urilor active din județ s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean Arad.

„Planul anual de acţiune este foarte important pentru noi pentru că ne oferă o radiografie în domeniul serviciilor sociale şi pentru că analizează nevoile fiecărei comunităţi în parte. Reuşim astfel să identificăm măsurile concrete în scopul prevenirii combaterii şi limitării unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială”, a precizat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, prezentă la deschiderea celor două zile dedicate Consultării Publice.

Serviciile sociale sunt definite prin lege ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

„În fiecare an facem această evaluare și încercăm să–i aducem la un loc pe toți cei care prin activitatea pe care o desfășoară sunt implicați în furnizarea de servicii sociale, copiilor sau persoanelor adulte. Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comunintățile locale” declară Erika Stark, directorul DGASPC Arad.

În urma celor două întâlniri de lucru, furnizorii de servicii sociale, atât cei publici, cât și cei privați, vor întocmi evaluarea planului de acțiune pe 2017 și vor înainte DGASPC Arad propunerile privind activitățile pe care intenționează să le dezvolte în anul 2018 în folosul beneficiarilor și persoanelor aflate în dificultate , în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate și de resursele disponibile.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.