Controale la firmele de construcții din Arad

Controale la firmele de construcții din Arad

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a desfășurat controale în domeniul construcțiilor.

Având în vedere Planul de măsuri elaborat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, plan care urmărește reducerea incidenței muncii nedeclarate, în perioada 13 – 17 septembrie inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au fost implicați în Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii de pe raza județului Arad care își desfășoară activitatea în domeniul construcții.

Pe parcursul acțiunii au fost efectuate verificări și cu privire la modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatori și de către angajați, pe șantierele de construcții.

Este de notorietate că în sezonul cald, cu vreme prielnică, munca pe șantiere este intensă însă această intensificare aduce cu ea și tendința de a utiliza munca fără forme legale sau chiar folosirea minorilor la activități nepretabile aptitudinilor lor fizice.

Având în vedere aceste aspecte precum și impactul negativ pe care-l generează munca ,,la negru”, prin aceste vizite pe șantiere, pe lângă controlul propriu-zis s-a insistat asupra necesității respectării legislației muncii atât în domeniul protecției muncii cât și al relațiilor de muncă.

Astfel, pentru a obține rezultate pozitive și pentru a spori gradul de conștientizare a celor implicați în procesul muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a transmis angajatorilor din construcții dar și din alte domenii, scrisori de informare cu privire la necesitatea și importanța desfășurării muncii în condiții legale.

A presta muncă fără a încheia contract individul de muncă constituie un real pericol pentru lucrător, acesta neavând siguranța locului de muncă, fiind lipsit de posibilitatea de a progresa profesional, salariul fiind de obicei mai mic, sub nivelul cuvenit pentru timpul lucrat, pentru pregătirea și vechimea sa în câmpul muncii.

De asemenea, nu i se va evidenția vechimea în muncă și în specialitate, nu va beneficia de indemnizații pentru incapacitate de muncă determinată de accidente, boli obișnuite sau boli profesionale, de asigurări de sănătate, de concediu pentru îngrijirea copilului, în plus lucrătorul depistat prestând muncă nedeclarată răspunde contravențional, amenda fiind între 500 și 1000 de lei.

În materie de securitate și sănătate în muncă, pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorilor li s-a reamintit că au obligația de a asigura pe șantiere echipamente de muncă și de protecție corespunzătoare, de a monta sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, platforme sau plase de prindere), de a completa și adapta în funcție de evoluția lucrărilor ,,Planul propriu de securitate și sănătate”.

Nu în ultimul rând, în contextul situației actuale, pe lângă măsurile enunțate mai sus, angajatorii au obligația de a lua toate măsurile pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID – 19, asigurând în acest sens o instruire și o informare corespunzătoare a lucrătorilor.

Foto: Arhivă

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.