De 8 ANI, Primăria îşi BATE JOC de consumatorii casnici de APĂ CALDĂ din Arad

De 8 ANI, Primăria îşi BATE JOC de consumatorii casnici de APĂ CALDĂ din Arad

Uniunea locală a Asociaţiilor Locative aminteşte că, în anul 2010, SC CET Hidrocarburi SA a întocmit studiul de fezabilitate „Contorizare energie termică apă caldă de consum”, la nivel de branșament termic la clădirile racordate la SACET, și l-a transmis Primăriei Arad pentru a fi analizat, aprobat şi finanţat.

„Conform Legii nr. 325/2006, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să achiziţioneze şi să monteze contoarele de energie termică la nivel de branşament termic într-un SACET. Studiul de fezabilitate prevede procurarea și montarea a 2336 de contoare de energie termică pentru apă caldă de consum în perioada de timp 2011-2012, atât la clădirile contorizate cu debitmetre de apă caldă de consum, cât și la clădirile necontorizate încă din municipiul Arad. Conform legislației în vigoare, debitmetrele de apă caldă de consum au depășit durata normală de funcționare de 4-8 ani în anul 2010 și necesită înlocuirea cu contoare de energie termică pentru apă caldă de consum, iar clădirile rămase necontorizate trebuie contorizate”, se arată într-un comunicat de presă al ULAL Arad.

„După aproape 8 ani, Primăria Arad încă nu a analizat, nu a aprobat și nu a implementat acest proiect în valoare de 5,4 milioane lei pentru consumatorii casnici care folosesc apa caldă tot anul, spre deosebire de încălzire, pe care o folosesc 4 – 5 luni pe an. Din 2011 și până în prezent, acest proiect ar fi redus consumurile și facturile de apă caldă ale consumatorilor casnici pentru că i-ar fi scutit de plata apei calde livrată sub temperatura din contract şi de plata pierderilor de temperatură a apei calde din rețele termice degradate şi nereabilitate”, afirmă Dorina Lupşe, preşedintele ULAL Arad.

„Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat este unul dintre cele mai importante servicii de utilităţi publice şi de interes public general, puternic reglementat și aflat sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea Primăriei Arad. În ciuda acestui lucru, Primăria Arad, ani la rând, a dat dovadă doar de lipsă de interes şi competenţă în asigurarea cu prioritate a continuității calitative, cantitative, econome şi eficiente a acestui seviciu public aşa cum prevede legislația”, a mai adăugat Dorina Lupșe.

Anexă

Conform Legii nr. 51 din 8 martie 2006, răspunderile şi sancţiunile sunt următoarele:
Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

– furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

– nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acțiunii de contorizare la branșamentele utilizatorilor;

– nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a dispozițiilor prezentei legi și a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilități publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autoritățile de reglementare competente.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.