Fără blocuri pe Tabacovici. Zeci de familii se revoltă împotriva unei hotărâri CLM

Fără blocuri pe Tabacovici. Zeci de familii se revoltă împotriva unei hotărâri CLM

O hotărâre adoptată de CLM, care prespune contruirea de blocuri, a stârnit nemulțumire într-o zonă rezidențială din Arad.

Zeci de familii care locuiesc pe strada Tabacovici au depus în cursul lunii mai o plângere în vederea anulării Hotărârii 173/16.04.2021.

Planul Urbanistic contestat de aceste familii permite construirea de blocuri într-o zonă de case, în care regimul de înălțime este P+1E(M). „Zona străzii Tabacovici, împreună cu străzile adiacente, este o zonă de case, nu de blocuri și vă rugăm să țineți cont de această realitate în calitatea pe care o aveți de reprezentanți ai noștri, ai cetățenilor, în Consiliul Local al Municipiului Arad”, precizează semnatarii plângerii..

Într-o solicitare transmisă Consiliului Local Municipal (CLM) legată de punctul 26 de pe ordinea de zi a CLM Arad din 23 noiembrie 2021 (Proiectul de Hotărâre nr. 533/12.11.2021, cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr.173/2021) semnatarii plângerii solicită respingerea acestui proiect de hotărâre.

Sursă foto: Pixabay. com (rol ilustrativ)

Mai jos puteți citi integral solicitarea transmisă CLM:

Doamnelor și domnilor consilieri,

Suntem un grup de mai mult de 60 de familii, cetățeni ai Aradului, care locuim în zona străzii

Tabacovici, vă contactăm legat de punctul 26 de pe ordinea de zi a CLM Arad din 23 noiembrie 2021 (Proiectul de Hotărâre nr. 533/12.11.2021, cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr.173/2021) și vă solicităm respingerea acestui proiect de hotărâre pentru următoarele motive:

Subsemnații, reprezentați de Cabinet Avocat Sasu Alexandru-Ioan, am depus, în 21.05.2021, o

Plângere Prealabilă în vedera anulării Hotărârii 173/16.04.2021 a CLM Arad (PUZ și Regulament Local de Urbanism – RLU: Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală”)

Pe scurt: Planul Urbanistic contestat de noi permite construirea de blocuri într-o zonă de case, în care regimul de înălțime este P+1E(M).

În fapt,

Contestămorice modificare a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) adoptat prin PUG, care pentru zona noastră prevede regimul maxim de înălțime S(D)+P+1E(M). Zona străzii Tabacovici, împreună cu străzile adiacente, este o zonă de case, nu de blocuri și vă rugăm să țineți cont de această realitate în calitatea pe care o aveți de reprezentanți ai noștri, ai cetățenilor, în Consiliul Local al Municipiului Arad.

Contestăm afirmația din Raportul de Specialitate care însoțește proiectul de Hotărâre pe care sunteți chemați să-l analizați, potrivit căreia prin PUZ se poate adopta un regim de înălțime mai mare decât al zonelor adiacente. Un regim de P+2+M este permis doar ca excepție, în subzone în care UTR 32 se înveciniează cu Calea Timișorii, aceasta fiind o subzonă cu deschidere la o arteră importantă. Dar în subzona adiacentă PUZ-ului contestat, regimul de înălțime fost până în prezent respectat cu strictețe la P+1(M). Ca dovadă este PUZ „Zonă Rezidențială Tabacovici” din 2014, elaborator de 3D PLANNING SRL, specialist cu drept de semnătură RUR arh. Dinulescu S. Sandra, care reglementează un spațiu adiacent subzonei care face obiectul acestei contestații. Iată ce se spune în acest PUZ (adoptat prin HCLM 10/2015):

3.2 Prevederi ale P.U.G

Din studierea documentației Plan Urbanistic General al Municipiului Arad […], rezultă că amplasamentul propus pentru obiectivul de investiție, precum și alte amplasamente învecinate acestuia sunt cuprinse în unitatea teritorială de referință UTR nr. 32, având funcțiunea principală de locuinţe şi dotări aferente, având P.O.T. […] și un regim de înălțime maxim admis de S + P + 1E + M. (n. sublinierile ne aparțin)

Se poate ceva mai clar? Acceași persoană ne spunea în 2014, ca proiectant, că regimul de înălțime al subzonei este P+1E+M iar astăzi, ca Director Executiv în Primărie, că, de fapt, regimul de înălțime ar fi P+2E+M. Cele două subzone învecinate, la care se adaugă celelalte vecinătăți, sunt una și aceeași zonă: o zonă de case, nu de blocuri.

Contestăm afirmația din Raportul de Specialitate potrivit căreia «Au fost identificați și notificați proprietarii potential interesați, care pot fi direct afectați de prevederile documentației de urbanism pentru a putea avea obiecțiuni cu privire la acestea». În Plângerea Prealabilă, am solicitat copii după confirmările de primire aferente notificărilor pe care serviciul Primăriei pretinde că le-a trimis. Nu s-a dat curs acestei cereri. Mai mult, familiile Ionela și Sorin Nicoară, imediat învecinate (Măcieșului nr. 8) cu amplasamentul aflat în discuție au afirmat, clar și răspicat, că nu au primit nici un fel de notificări și că sunt dispuși să declare acest lucru în cadrul ședinței CLM.

Contestăm valabilitatea afirmației de la finalul Raportului de Specialitate, potrivit căreia, «[…] aceasta a intrat în circuitul civil, iar potrivit […], actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă dacă a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice». Această afirmație nu ne este opozabilă atât timp cât Consiliul Local a refuzat să răspundă oficial adresei Plângerii Prealabile. Adresa nr. 40685/A5/18.06.2021, anexată proiectului de hotărâre nu a fost transmisă niciodată oficial Cabinetului Avocat „Sasu Alexandru-Ioan”. Aceeași lege a contenciosului administrativ, invocată în Raportul de Specialitate, prevede obligația CLM de a răspunde Plângerii Prealabile într-un interval de 30 de zile. Dar constatăm cu stupoare că membrii Consiliului Local au ajuns în posesia plângerii noastre prealabile de abia în data de 19 noiembrie 2021! Între 21 mai 2021, data depunerii Plângerii Prelabile, și 19 noiembrie 2021, data aducerii la cunoștiința consilierilor, s-au scurs nu mai puțin de 6 luni. Cum e posibil așa ceva? Este acesta un act voit de tăinurire a unui document oficial adresat în mod expres Consiliului Local, recte consilierilor locali? Cum se poate invoca producerea de efecte civile cât timp consilierii locali au fost privați de dreptul de a accesa documente care le sunt adresate?

Doamnelor și domnilor consilieri,

Planurile urbanistice au putere legislativă. Ele sunt legi care reglementează ce și cum se poate construi într-o anumită zonă sau localitate. Consiliul Local, prin votul dumneavoastră este singurul în măsură să decidă această oportunitate. Dincolo de aspectul legalității, Consiliul Local este chemat să decidă asupra oportunității. Dorește CLM Arad să permită practica păguboasă a distrugerii de cartiere de case prin construcția de blocuri? Noi, locuitorii din zona Tabacovici și străzile învecinate, nu ne opunem niciunei investiții. Cerem ca acest PUZ să fie trimis la reproiectare și să respecte regimul de înălțime al UTR 32, pe care noi toți l-am respectat. Vă rugăm să țineți cont de părerea celor pe care îi reprezentați în CLM și să votați împotriva adoptării Proiectului de Hotărâre nr. 533/12.11.2021

Semnează locuitorii din Zona str. Milan Tabacovici și străzilor adiacente, semnatari ai Plângerii Prealabile care face obiectul Proiectului de Hotărâre nr. 533/12.11.2021, reprezentați prin împuternicire indviduală de Cabinet Avocat Sasu Alexandru-Ioan:

 1. Dorina BOROD
 2. Agneta Olga IVĂNESCU
 3. Gheorghe IVĂNESCU
 4. Sharon Adela COSTEA
 5. Zamfir Mădălin DANCIU
 6. Delia DANCIU
 7. Endora Iasmina MARUSCA
 8. Florin Favius MARUSCA
 9. Eugen Nelu DRAGOMIR
 10. Adela Felicia MORMORE
 11. Rodica PANDA
 12. Sergiu MARTIN
 13. Adrian SUCIU
 14. Claudia GABOR
 15. Aurel FERESTREAN
 16. Dana LAZĂR
 17. Corneliu VERIGUT
 18. Zoltan KAFLINKIEWICZ
 19. Hainalka MOVILEANU
 20. Laura Florica VIDICAN
 21. Cornel Silviu DEAC
 22. Szabo Emeric HUBERT
 23. Felicia ANGHELUȘ
 24. Claudiu Constantin CRISTEA
 25. Marian CAZANGIU
 26. Ioan Corneliu GROZA
 27. Gabriela GHELE
 28. Alexandru BALINT
 29. Florin PESCARIU
 30. Ștefan OLAR
 31. Lucian Miron MIHĂILESCU
 32. Corneliu ILISIE
 33. Anca POPA
 34. Adrian POP-FLUERAȘ
 35. Radu CLEJ
 36. Mirela TÎRB
 37. Adrian TÎRB
 38. Petre DANCIU
 39. Mili DANCIU
 40. Viorela Luciana PANTIȘ
 41. Raul Sebastian PANTIȘ
 42. Elena SABĂU
 43. Ileana DEME
 44. Nicoleta POPA
 45. Cornel LINA
 46. Marius DARIE
 47. Liliana DITE
 48. Luciana Nicoleta SPĂTAR
 49. Marcela Cornelia PETICA
 50. Daniel CANCEL
 51. Adrian NICOLĂIȚĂ
 52. Cristina NICOLĂIȚĂ
 53. Mirela MIHĂILESCU 54.            Ioan MORAR
 54. Elisabeta ARDELEAN
 55. Ovidiu ARDELEAN
 56. Mariana Rodica MORAR
 57. Eugenia Ioana MORARIU
 58. Sorin NICOARĂ
Loading...
 1. […] post Fără blocuri pe Tabacovici. Zeci de familii se revoltă împotriva unei hotărâri CLM appeared first on […]

  Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.