În atenția firmelor: ANAF a anunțat suspendarea depunerii unor declarații informative

În atenția firmelor: ANAF a anunțat suspendarea depunerii unor declarații informative

Finanțele Publice anunță suspendarea depunerii declarațiilor informative cod 392A, 392B şi 393.

ANAF anunță că în 31 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi  pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care stipulează, la art. II, că „aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) – (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2022”.

Prevederile art. 324 alin. (4) – (6) din Codul fiscal vizează obligația: a) contribuabililor a căror cifră de afaceri este inferioară sumei de 300.000 lei, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, sau b) contribuabililor care prestează servicii de transport internațional, de a depune până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare, declarațiile informative cod 392A, 392B și 393.

Din coroborarea dispozițiilor legale mai sus invocate rezultă că măsura suspendării depunerii declarațiilor informative cod 392A, 392B și 393 produce efecte în cazul declarațiilor al căror termen legal de depunere intervine după data intrării în vigoare a prevederilor art. II din O.G. nr. 6/2020, inclusiv asupra celor al căror termen legal de depunere ar fi fost până la data de 25 februarie 2020.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.