Încep protestele în administraţia publică! Ce-i NEMULŢUMEŞTE pe funcţionari

Încep protestele în administraţia publică! Ce-i NEMULŢUMEŞTE pe funcţionari

Angajaţii din administraţia publică demarează, miercuri, acţiuni de protest în toată ţara. Nemulţumirile acestora vizează proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care, în opinia lor, crează inechităţi între funcţionarii publici şi ar fi neconstituţional.

„Actualul proiect al legii, aşa cum de altfel rezultă şi din titlu, priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice, într-un anume mod gândit de guvern, fără a reglementa o salarizare unitară, atât de necesară, în vederea eliminării dezechilibrelor şi haosului din sistemul bugetar. Proiectul nu ţine cont de salariile existente în plata, nu echivalează funcţiile intersectoriale, şi reglementează acordarea unor sporuri fără nici un fundament, care duc la alte inechităţi. Astfel, sporul pentru condiţii vătămătoare este procent din salariu şi nu în acord cu timpul în care se desfăşoară activitatea în condiţiile respective, cum de altfel au propus toate sindicatele, întrucât acesta afectează starea de sănătate şi nu nivelul salarial. Sporul pentru titlul de doctor este condiţionat de desfăşurarea activităţii în domeniul respectiv nu şi de cerinţa postului, întrucât salariul este corespunzător postului şi nu persoanei. Pe de altă parte, proiectul nu are o abordare unitară în stabilirea salariilor. Fără nici o justificare unele salarii sunt stabilite la gradaţia zero, altele conţin sporul de vechime la nivel maxim care raportate la salariul minim din 2022, dau coeficienţi diferiţi, în dezavantajul celor cu gradaţia zero”, se arată în comunicatul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie.

„Stabilirea nivelului salariilor de baza de către cei aleşi, care nu sunt specialişti în domeniu şi nu cunosc activitatea executivului, va duce la politizarea excesivă a funcţiei publice, contrară prevederilor legale şi la o discriminare a administraţiei publice locale faţă de administraţia centrală şi faţă de celelalte sectoare din domeniul bugetar, în dezacord cu principiile proiectului legii salarizării. Vom asista la un nou val de discriminări cu discrepanţe salariale între angajaţii care au aceleaşi funcţii, aceeaşi vechime, activitate similară şi care lucrează în aceleaşi condiţii, ceea ce va duce la menţinerea haosului în sistem. Ori, pentru eliminarea haosului existent, era nevoie de o colaborare strânsă între cei care elaborau legea şi partenerii sociali în vederea găsirii celor mai bune soluţii pentru elaborarea unei legi care să înlăture dezechilibrele şi să fie predictibila pe termen lung”, se mai arăta în comunicat.

FNSA susţine că proiectul de lege este neconstituţional din mai multe motive

 1. Reglementările din cuprinsul acestuia sunt în contradicţie cu principiile care au stat la baza elaborării lui:
  – principiul nediscriminarii, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
  – principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru munca cu valoare egală;
  – principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;
  – principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
  2. Nu ţine cont de Decizia CCR nr. 794/2016, conform căreia actul normativ de reglementare a salariilor trebuie să realizeze cel puţin alinierea salariilor la nivel salariului maxim al familiei ocupaţionale;
  3. Interzice dreptul la negociere colectivă , garantat de Constituţie;
  4. Politizează funcţia publică locală contrar   prevederilor   legale – Statutul funcţionarului public.

FNSA a propus ca joi, 25 mai 2017, sindicatele funcţionarilor publici afiliate să participe la o greva japoneză, pe durata întregii zile.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.