Inspectorii ITM, în CONTROL! Cine sunt cei VIZAȚI

Inspectorii ITM, în CONTROL! Cine sunt cei VIZAȚI

 ITM Arad desfășoară în perioada curentă „Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată”.

Această campanie se derulează până la finele lunii martie și urmărește creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator și folosesc forță de muncă fără respectarea prevederilor legale, în ceea ce privește consecințele sociale și economice pe care le produce munca nedeclarată. Totodată se are în vedere clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat ca urmare a negocierii părților contractului de muncă, informează ITM Arad într-un comunicat de presă.

În acest sens s-au efectuat mai multe activități cu caracter informativ-preventiv având ca și obiective informarea corespunzătoare a entităților care au calitatea de angajator în ceea ce privește modificările legislative din ultima perioadă precum și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.  Totodată, s-au intensificat acțiunile de control pentru identificarea angajatorilor care primesc la muncă persoane fără forme legale de angajare, respectiv pentru identificarea celorlalte cazuri de muncă nedeclarată, având în vedere faptul că depistarea cazurilor de muncă nedeclarată reprezintă unul din obiectivele principale ale Inspecției Muncii.

În toate cazurile depistate cu muncă nedeclarată, inspectorii de muncă urmăresc modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în procesele verbale de control, respectiv încheierea contractelor individuale de muncă, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, evidențierea pe statele de plată a perioadei lucrate de fiecare persoană depistată fără forme legale de angajare.

ITM Arad reamintește angajatorilor faptul că, prevederile Codului Muncii preciează clar definirea muncii nedeclarate ca fiind:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Pe parcursul anului 2017, urmare a controalelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au depistat un număr de 183 de persoane care lucrau fără forme legale de angajare,  potrivit art. 260 alin. 1 lit. e) din Codul Muncii, valoarea totală a amenzilor aplicate în aceste cazuri fiind de 550.000 lei, se mai arată în comunicat.

 

 

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.