IȘJ Arad anunță lansarea unui proiect cu finanțare europeană de 9 milioane de lei

IȘJ Arad anunță lansarea unui proiect cu finanțare europeană de 9 milioane de lei

Inspectoratul Școlar Județean Arad anunță lansarea proiectului cu finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020: ” FUTURE – educație prin programne de a doua șansă pentru un viitor mai bun” ID 136179.

Proiect cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul este identificat prin Codul My SMIS: 136179.

Inspectoratul Școlar Județean Alba este beneficiar al acestui proiect, iar Inspectoratul Școlar Județean Arad este partener, conform Contractului de finanțare POCU/665/6/23/136179.

Valoarea totală a proiectului este de 9,513,138.62 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1,426,970.75 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, O.S.6.4. – Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și O.S.6.6. – Imbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

În urma implementării proiectului, sunt previzionate ca rezultate:

– Un program complex de formare dedicat cadrelor didactice, personalului de sprijin și didactic auxiliar;
– 172 persoane din învățământul preuniversitar din județele Alba și Arad formate în scopul diminuării gradului de părăsire timpurie a școlii de către tinerii și adulții ce nu au finalizat programul de învățământ și a creșterii abilităților de lucru ale angajaților instituțiilor de învățământ;
– O metodologie de identificare, recrutare și monitorizare a tinerilor și adulților care au abandonat timpuriu școala;
– 600 persoane participante la sesiuni de consiliere și orientare în carieră;
– 600 planuri de intervenție personalizate;
– 600 dosare portofolii de consiliere și orientare în carieră;
– 100 elevi participanți la Training dezvoltare competențe instrumente digitale;
– 100 elevi participanți la Trening educație financiară;
– 240 persoane participante la programul ”A doua șansă” (ADS)-nivel primar
– 360 persoane participante la programul ”A doua șansă” (ADS)-nivel secundar inferior
– 600 persoane beneficiare a subvențiilor;
– 8 parteneriate de sustenabilitate;
– 8 evenimente de diseminare;
– Campanie de promovare

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.