Istorici și cercetători, în vizită la Muzeul Universitar Memorial „Vasile Goldiș” și Sala Unirii „Vasile Goldiș”

Istorici și cercetători, în vizită la Muzeul Universitar Memorial „Vasile Goldiș” și Sala Unirii „Vasile Goldiș”

Renumiți istorici și cercetători din țară și străinătate au vizitat, în anul 2018, Palatul Românul, unde se află Muzeul Memorial „Vasile Goldiș” și Sala Unirii „Vasile Goldiș”.

Vizita s-a înscris în programul Conferinței Naționale Științifice „Arad – Capitala Politică a Marii Uniri”, care a fost organizată de Consiliul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrul Cultural Judeţean şi Centrul Cultural Municipal Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, cu sprijinul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad, Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Arad, Asociaţiei „Ștefan Cicio-Pop” Arad și Asociaţiei „ASTRA Arădeană – 1863”.

La vremea respectivă, regretatul președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, sublinia: „Sperăm că Aradul va fi cunoscut mai bine, prin această vizită a delegațiilor din țară și străinătate. Am avut prilejul de a prezenta, în premieră, un nou spaţiu expozițional, care face parte din Muzeul Universitar Memorial «Vasile Goldiș», respectiv Sala Unirii «Vasile Goldiș», situată pe strada Vasile Goldiș nr. 6 din Arad, unde Universitatea noastră a amenajat, în urmă cu 15 ani, o casă memorială, care a devenit un muzeu al Marii Uniri. În Sala Unirii sunt expuse o serie de documente, unele unicat, precum: cartea de rugăciune a lui Vasile Goldiș pe care a purtat-o în buzunarul de la piept în momentul în care, la 1 Decembrie 1918, citea rezoluția Marii Uniri”.

De asemenea, un alt document este Noul Testament, primit cadou de la generalul Averescu, cel care a fost primul ministru al Guvernului României, când Vasile Goldiș era ministru, cu o dedicație a acestuia, ca o recunoaștere a meritelor pe care le-a avut de-a lungul timpului și a întregii sale cariere politice.

În această locație, sunt expuse o serie întreagă de obiecte personale ale lui Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop și Ioan Suciu, care atestă elemente importante ale vieții private și publice desfăşurate de aceștia, dar și o colecție interesantă a ziarului ROMÂNUL.

Muzeul este o iniţiativă privată a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, constituit în clădirea ce a găzduit o bună bucată de timp redacţia ziarului „Românul”, un imobil cu valoare de simbol pentru comunitatea arădeană; iniţiativa s-a dorit să înfrunte timpul, lăsând să se înfiripe fărâma de viaţă care a conturat marile momente trăite în Palatul Românul, atunci când aici se plămădea strategia Marii Unirii; prin această expoziţie permanentă s-a încercat reprezentarea stilului de viaţă al celor care au trăit acolo, a câte ceva din zbaterile care au constituit viaţa culturală de la redacţia unei publicaţii care a făcut istorie, ziarul Românul.

Dintre obiectele personale ale lui Vasile Goldiş expuse, menţionăm: Foaia matricolă din învăţământul secundar, Diploma de maturitate, Diploma de profesor, Diploma de absolvire a studiilor superioare, acte personale (paşaport, livretul militar, diverse adeverinţe, acte care dovedesc demersul civic al lui V. Goldiş, sentinţa de divorţ de după primul mariaj), o bogată corespondenţă – printre cei care se regăsesc în aceste mesaje fiind nume celebre: I. L. Caragiale, O. Goga, N. Titulescu, fotografii de epocă originale, deosebit de valoroase, publicaţii conduse de V.Goldiş sau la care acesta a colaborat, cărţi din biblioteca acestuia, unele purtând semnătura lui etc.; toate aceste exponate au fost achiziţionate în timp, de la diferite persoane preocupate de strângerea de documente, respectiv de la urmaşii lui Vasile Goldiş, iniţiativa strângerii documentelor – cea mai mare parte a acestora, inedite – aparţine fostului rector fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Spiritul epocii este susţinut şi prin refacerea unor spaţii caracteristice acelei perioade (sufragerie, respectiv biroul redacţional) şi prin expunerea în vitrine elegante, perfect şi individual luminate, a unor imagini şi documente de epocă în condiţii grafice de excepţie.

Vasile Goldiş, personalitatea căruia i-a fost dedicat acest muzeu a fost unul dintre acele spirite care s-a sacrificat pentru realizarea unui ideal colectiv; generaţia sa, a mijlocit intrarea în normalitate a românilor din toate provinciile istorice, ea s-a dedicat cu trupul şi sufletul realizării unui ideal multisecular – Unirea cea Mare.
Vizitatorii muzeului se pot întâlni aici cu istoria, cu generaţia de aur a Aradului, model pentru noi, toţi cei de astăzi; nu întâmplător sălile muzeului au devenit locul în care se organizează periodic manifestări culturale de excepţie: sesiuni de comunicări, conferinţe de presă, concursuri etc.

Între obiectele expuse, menționăm:

– acte de studii: foia matricolă din învăţământul secundar, diploma de maturitate, diploma de profesor, diploma de absolvire a studiilor superioare;
– acte personale: paşaport, livret militar, diverse adeverinţe;
– alte acte care dovedesc demersul civic al lui Vasile Goldiş: sentinţa de divorţ de după primul mariaj;
– o bogată corespondenţă: printre cei care se regăsesc în aceste mesaje sunt nume celebre: I. L. Caragiale, O. Goga, N. Titulescu…
– fotografii de epocă originale, deosebit de valoroase;
– publicaţii conduse de Vasile Goldiş sau la care acesta a colaborat;
– cărţi din biblioteca acestuia, unele purtând semnătura lui …

Toate acestea atestă climatul zilnic al unei epoci de excepţie. Spiritul epocii este susţinut şi prin refacerea unor spaţii caracteristice acelei perioade (sufragerie, respectiv biroul redacţional) şi prin expunerea în vitrine elegante, perfect şi individual luminate, a unor imagini şi documente de epocă în condiţii grafice de excepţie.

Cele mai valoroase documente personale ale lui Vasile Goldiș sunt păstrate în vitrinele expuse în SALA MARE a muzeului:
Vitrina 1. Index scholarum et nomine magistrorum. Testimonia maturitatis, Diploma de maturitate (Bacalaureat).
Vitrina 2. Paşaport V. Goldiş – Budapesta 1915. Carte de identitate militară. Buletin de înscriere la biroul populaţiei.
Vitrina 3. Diploma de absolvire a patru ani de facultate. Diploma de profesor – istorie, filosofie, latină.
Vitrina 4. Livret militar (Kilepti Bizonyitavany) 1917. Locotenent. Certificat de rezervist. Trecerea în rezervă ca locotenent. FOTOGRAFIE. Armată, la Viena (husari).
Vitrina 5. Istoricul Institutului „Concordia” din Arad, autor Vasile Goldiş. Scrisoare către Vasile Goldiş din partea „Ardealului teatral artistic” (revistă)- 6 aprilie 1928. Certificat oficial de la Consiliul Eparhiei ortodoxe române. 3 FOTOGRAFII.
Vitrina 6. Scrisoare de condoleanţe adresată Elenei Goldiş. Telegramă semnată Nicolae Titulescu către Vasile Goldiş (1933). Anunţul mortuar. Poezia „Jale în Luncă”, Liviu Albu. FOTOGRAFIE: catafalcul depus în foaierul Palatului Cultural.
Vitrina centrală. Românul: 6/19 februarie 1912. ZIAR Biserica şi şcoala: 28 oct./10 nov. 1912. ZIAR Românul: 3/16 sept. 1913. ZIAR Românul: 4 febr. 1921. ZIAR Teatrul magiar din Cluj (scrisoare, semnătură). Discursurile rostite la Adunarea poporală ţinută în Haţeg la 19 august 1911 (carte tipărită la Concordia). Extrasul Protocolului Botezaţilor. Document din arhiva Institutului Teologic greco-ortodox român. Scrisoare către Vasile Goldiş (Victor Alamu?). Sentinţa de divorţ (prima căsătorie). Gazeta învăţătorilor – 25 decembrie 1929.

ZIAR Manifestul „Către ţărănimea română din Chişineu-Criş”. Atlas. Document privind cercurile electorale din Arad. File din jurnal. Scrisori – 1930 – (De la fini?). Scrisoare – în creion. Cerere a soţiei către Eforie pentru acordarea unui ajutor de înmormântare. Scrisoare. (8 august?), Scrisoare dr. Ilie Carol Barbu, către Vasile Goldiş, adresată „D-nule ministru” – 1926. Scrisoare, în creion. Scrisoare a lui Octavian Goga către Vasile Goldiş – 28 oct. 1933.

Ziarele expuse în muzeu, pot fi văzute în vitrina centrală din SALA MARE a expoziției precum și în sala care adăpostește elementele principale din Tipografia Concordia:
Ziarul „Românul”.
Biserica şi Şcoala. 11 decembrie 1877.
Tribuna Poporului – 28 oct. (9 nov.) 1898.
Luminatorul 8(20) februarie 1892.
Telegraful român – 28 ianuarie 1878.
Tribuna – 26 decembrie 1920.
Lupta – 1/14 iulie 1909.
Legea românească – 15 septembrie (1 octombrie) 1936.
Şcoala primară – 1 iunie 1922.
Şcoala primară – 15 februarie 1923.
Biserica şi Şcoala – 15/25 ianuarie 1920.
Toate aceste exponate (documente, piese de mobilier) au fost achiziţionate în timp, de la diferite persoane preocupate de strângerea de documente, respectiv de la urmaşi ai lui Vasile Goldiş.

Iniţiativa strângerii documentelor – cea mai mare parte a acestora sunt inedite – aparţine rectorului-fondator al instituţiei, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, iar investiţia – în bani – este cu mult depăşită de valoarea istorică şi sentimentală a acestora.

Foto: Arhiva

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.