Trei persoane AU MURIT în ACCIDENTE DE MUNCĂ! Ce sancțiuni riscă angajatorii

Trei persoane AU MURIT în ACCIDENTE DE MUNCĂ! Ce sancțiuni riscă angajatorii

Potrivit ITM Arad, până în prezent s-au înregistrat patru accidente de muncă în care au fost implicați zilieri, majoritatea fiind în domeniul agriculturii, iar în urma acestora au decedat 3 persoane.

Din acest motiv, reprezentanții ITM Arad atrag atenția asupra faptului că beneficiarii prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri au obligația legală de a lua măsuri în scopul de a asigura starea de securitate și de a proteja sănatatea acestora.

Pentru protejarea vieții, integrității și sănătății zilierilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot aparea în activitatea desfășurată, ITM informează că beneficiarii au următoarele obligaţii:

 1. a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
 2. b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
 3. c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
 4. d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
 5. e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
 6. f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
 7. g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

„Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Având în vedere că activitatea desfăşurată în condiţiile Legi 52/2011 nu îi conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/ decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului. Cercetarea oricărui tip de eveniment a cărui victimă este zilierul se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs”, se arată într-un comunicat de presă al ITM Arad.

Legislația în vigoare stabilește următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe care le au zilierii:

 1. a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
 2. b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
 3. c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 4. d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
 5. e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
 6. f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

„Legea prevede amendă de 6.000 lei pentru beneficiarii care încalcă obligația de a asigura, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri. Tot cu 6.000 lei sunt amendați și beneficiarii care nu comunică, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri și nu înregistrează accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii. Până în prezent la ITM Arad s-au înregistrat 4 accidente de muncă în care au fost implicați zilieri, majoritatea fiind în domeniul agriculturii.  În urma acestora au decedat 3 persoane”, atrag atenția reprezentanții ITM Arad.

Guvernul a aprobat, în ședința din 18.10.2017  un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care, dacă va fi adoptat va permite înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de catre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă, se mai arată în comunicat.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.