Milioane de români vor primi 250 de lei, o dată la două luni. Cine va beneficia de măsura de sprijin

Milioane de români vor primi 250 de lei, o dată la două luni. Cine va beneficia de măsura de sprijin

Guvernul a aprobat măsura de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic, cu valoare nominală de 250 de lei, persoanelor aflate în situații de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă.

Sprijinul va fi acordat odată la două luni, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022.

Autoritățile estimează un număr de 3,1 milioane de beneficiari din următoarele categorii:

  1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  2. persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;
  3. familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  6. persoanele fără adăpost.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.