Noua lege a asociaţiilor de proprietari. Ce prevede aceasta

Noua lege a asociaţiilor de proprietari. Ce prevede aceasta

Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative a dat publicităţii câteva dintre prevederile Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Legea a fost adoptată recent de Parlament, urmând să intre cât de curând în vigoare.

Iată precizările date publicităţii de ULAL Arad:

             În 26 iunie 2018, Camera Deputaților a adoptat noul proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu 273 de voturi pentru, 2 voturi contra și 4 abțineri.

            Acest proiect legislativ a fost adoptat de Senat în 13 noiembrie 2017, cu 91 de voturi pentru, 6 voturi contra și 5 abțineri, după ce a fost inițiat de Guvernul României în 21 iunie 2017.

            Noua lege a asociațiilor de proprietari va conține 110 articole (64 de pagini) și va intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se va abroga Legea nr. 230/2007 și HG nr. 1588/2007.

            Vă prezentăm câteva dintre prevederile cuprinse în noua lege a asociațiilor de proprietari.

 • Proprietarii au obligația de a notifica, în scris, președintele despre orice schimbare a numărului membrilor familiei prin căsătorie, naștere sau deces, în termen de 10 zile de la intervenirea schimbării; precum și despre persoanele luate în spațiu sau despre locatarii/comodatarii din închirierea/împrumutarea locuinței, în termen de 10 zile de la luarea în spațiu sau de la semnarea contractului de închiriere/comodat.
 • Proprietarii sunt obligaţi să adopte un regulament al condominiului, cu regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a noii legi.
 • Atestatul de administrator de condominii se emite de către primării în baza certificatului de calificare profesională, a cazierului judiciar şi a cazierului fiscal și este valabil 4 ani de la data emiterii, după care poate fi reînnoit.
 • Persoanele atestate conform Legii nr. 230/2007 trebuie să obţină certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi.
 • La solicitarea asociaţiei de proprietari, administratorul este obligat să încheie, pe cheltuială proprie, o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională.
 • Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarii care au plăţi restante la cheltuielile comune ale condominiului și să înștiințeze președintele și comitetul executiv despre restanțe.
 • Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată.
 • Președintele sau administratorul are obligația de a solicita notarea în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
 • Cenzorul/comisia de cenzori avizează contractele de închiriere, de folosință sau de concesiune a părților comune, semnează propunerile de ordine de zi ale adunărilor generale, hotărârile adunărilor generale și deciziile comitetului executiv, și vizează procesele verbale de predare-primire a documentelor și bunurilor asociației.
 • Cenzorul/comisia de cenzori înștiințează proprietarii despre neregulile financiar-contabile sau despre nerespectarea prevederilor noii legi de către adunarea generală, comitetul executiv sau președinte, prin afișare la avizier, în termen de cel mult 5 zile de la constatare.
 • Asociațiile de locatari care au dobândit în proprietate unitățile de proprietate individuală au obligația să se reorganizeze în asociații de proprietari, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi.

            Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad oferă suport asociațiilor de locatari și de proprietari privind înființarea, organizarea și funcționarea în conformitate cu noua lege, precum și administratorilor în vederea obținerii certificatelor de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii.

Dorina Lupşe – Preşedinte ULAL Arad

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.