O gură de aer pentru CULTURĂ! Ce trebuie să facă ARĂDENII creativi pentru a primi BANI de la buget

O gură de aer pentru CULTURĂ! Ce trebuie să facă ARĂDENII creativi pentru a primi BANI de la buget

Mai multe inițiative culturale arădene vor fi selectate pentru a beneficia de fonduri nerambursabile.

Un proiect de hotărâre care va fi supus la vot luni, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal, prevede aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile.

Finanțările proiectelor culturale se acordă de către Municipiul Arad din Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad prin intermediul Centrului Municipal de Cultură Arad.

Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanțare sunt: arte vizuale, dans, muzică, teatru, patrimoniu cultural național, educație culturală (concursuri cu tematică culturală, tabere de creație, expoziții, târguri, seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi culturale internaționale, reprezentări internaționale, etc.), activități muzeale, literatură, diversitate culturală și altele.

Cei interesați trebuie să știe că principalele direcții de finanțare pentru proiectele culturale în anul 2021 sunt următoarele:

Valorizarea și investirea contemporană a patrimoniului și a spațiului public:

 1. Revitalizarea patrimoniului urban și regenerarea spațiului public;
 2. Reinvestirea spațiului public prin creativitate contemporană;
 3. Reintroducerea Cetății Aradului în viața orașului;
 4. Revitalizarea contemporană și creativă a unor spații subutilizate sau abandonate (de patrimoniu, spații industriale);
 5. Încurajarea unor inițiative inovatoare de valorizare contemporană a patrimoniului mobil și a patrimoniului imaterial;
 6. Sensibilizarea și implicarea arădenilor în păstrarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial.

Valorizarea resurselor creative ale orașului pentru crearea unui mediu vibrant și sustenabil:

 1.  Susținerea diversificării și consolidării inițiativelor independente și a unor noi instituții care valorizează resursa creativă locală;
 2.  Încurajarea și susținerea unui demers antreprenorial în zona creativă;
 3.  Dezvoltarea unei infrastructuri care să susțină noi inițiative și dezvoltarea unei oferte diversificate;
 4.  Susținerea unei colaborări și coagulări în sectorul cultural arădean;
 5.  Încurajarea și susținerea colaborărilor internaționale și a dimensiunii europene;
 6.  Susținerea dezvoltării resurselor creative;
 7.  Susținerea creației și încurajarea diversității, inovației și practicilor colaborative.

Încurajarea participării largi și active a arădenilor în viața culturală și implicării în viața orașului:

 1. Dezvoltarea unei oferte mai atractive și mai diversificate, care să stimuleze interacțiunea, dialogul și implicarea publicului;
 2. Încurajarea și dezvoltarea unei infrastructuri mai atractive și apropiate de diversele comunități în scopul aducerii oamenilor împreună;
 3. Încurajarea și susținerea proiectelor de educație culturală și a formelor de creativitate a cetățenilor arădeni;
 4. Dezvoltarea unei strategii integrate de comunicare în domeniul cultural pe plan local;
 5. Încurajarea implicării în destinele orașului și în proiecte de dezvoltare comunitară/urbană;
 6. Acces și participare pentru grupurile de risc, persoane cu dizabilități și a altor grupuri cu deficit cronic de participare;
 7. Promovarea și valorizarea multiculturalității și interculturalității.

 Dezvoltarea capacității și sustenabilității sectorului cultural:

 1. Susținerea dezvoltării competențelor necesare domeniului și profesionalizării actorilor culturali;
 2. Creșterea capacității sectorului prin încurajarea schimbului de informații și competențe în sectorul cultural;
 3. Eficientizarea acțiunii administrației locale și a investiției publice în cultură;
 4. Încurajarea diversificării finanțării acțiunii culturale și a unor demersuri antreprenoriale și inovatoare în sectorul cultural.

Producții editoriale

 1. Editarea şi tipărirea unor volume cuprinzând creații literare ale autorilor locali, cercetări istorice, sociologice, de antropologie şi folclor, albume de artă, monografii etc. vizând realitatea culturală contemporană şi tradițională locală;
 2. Cercetarea, arhivarea, recuperarea unor artefacte sau produse cu valoare de mărturie istorică şi re-expunerea acestora în produse culturale contemporane.

Mai multe informații se găsesc în acest document: 28 PH din 22 02 2021 nr. 41 Documentație Cultură (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.