O NOUĂ FIRMĂ se va ocupa de SALUBRIZAREA STRADALĂ și de DESZĂPEZIRE în Arad

O NOUĂ FIRMĂ se va ocupa de SALUBRIZAREA STRADALĂ și de DESZĂPEZIRE în Arad

Consilierii locali au votat astăzi, în cadrul unei ședințe publice extraordinare, noile tarife pentru serviciile de salubrizare stradală, deszăpezire și dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad.

Din cauza faptului că peste două zile va înceta contractul cu actuala firmă care prestează serviciul de salubrizare stradală, pentru asigurarea continuităţii serviciului, a fost publicat anunţul de participare la procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă.

În raportul de specialitate din cadrul proiectului de hotărâre se arată că „la procedura de achiziție publică, prin licitaţie deschisă, organizată prin publicarea anunţului de participare nr. 293578/18.09.2017 au depus oferte un număr de 5 ofertanţi. În urma desfăşurării procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile, comisia de evaluare hotărând atribuirea acordului-cadru de «Servicii de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Arad» ofertantului SC SALUBRITATE SA Deva. Pentru asigurarea continuităţii şi permanenţei  serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire urmează să se încheie acordul cadru de servicii”.

De asemenea, serviciul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Arad face parte din categoria serviciilor de utilităţi publice în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar atribuirea acestuia se face distinct de celelalte activităţi specifice serviciului de salubrizare, fiind organizată și în acest caz o procedură de achiziție publică prin licitație deschisă.

„În urma desfăşurării procesului de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare a stabilit că una din ofertele depuse este inacceptabilă celelalte trei oferte fiind conforme şi admisibile. Au  fost evaluate ofertele, s-a întocmit clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile conform criteriului de atribuire «preţul cel mai scăzut». Având la bază procesul de evaluare, comisia de evaluare a hotărât oferta declarată câştigătoare pentru încheierea acordului cadru ca fiind cea a ofertantului SC DD CHIM SRL”, se arată în proiectul de hotărâre.

Ambele proiecte au trecut de votul Consiliului Local Municipal.

 

 

 

Loading...
  1. …De ce ati pus pe butuci ..???Salubritate s.a ???….de Arad …????sa vina salubritate S.A de Deva !!!!!……Probabil pentru terenurile de la sere si ….etc etc …..Sa va fie rusine !!!!!…..ati nenorocit tot orasul !!!!…….banditi si hoti platiti din bani publici!!!!!!……..

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.