Președintele ULAL Arad: „Nu ne-au dat, ci ne-au luat!“ Ce trebuie să știe arădenii racordați la CET

Președintele ULAL Arad: „Nu ne-au dat, ci ne-au luat!“ Ce trebuie să știe arădenii racordați la CET

Reprezentanții Uniunii Asociațiilor Locative (ULAL) Arad se declară surprinși de modul în care Guvernul României a înțeles să-i ajute pe arădenii care folosesc agent termic și apă caldă în sistem centralizat, adică de la CET – H Arad.


„Precizăm că prin Legea nr. 196/ 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică şi pentru completarea alin. (3) al art.291 din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal s-a făcut o modificare a Codului Fiscal,modificarea prevedea că începând cu data de 13 ianuarie 2022, cota de TVA pentru energia termică destinată populației să fie redusă de la 19% la 5%. Această prevedere se aplica pe tot parcursul anului. Menționăm că, respectiva modificare s-a făcut prin lege organică votată în unanimitate de Camera Deputaților.
Ne-au surprins desele ieșiri publice ale președintelui Camerei Deputaților care mereu spunea că va reduce TVA la energia termică când, de fapt era prevăzut de o lege organică și se aplica în mod permanent nu doar pentru câteva luni, cum prevede ordonanța de guvern data îndecembrie 2021.
Deși am atras atenția că nu e corect ca un drept câștigat cu unanimitate de voturi să ne fie luat printr-o ordonanță de urgență, acest lucru nu s-a luat în considerare. Probabil că acum s-a dorit să afle cetățenii că acest guvern se gândește la ei și că le reduce TVA-ul la energia termică, asta și din cauză că legea prevedea introducerea în vigoare de la data de 13 ianuarie 2022 a scăderii TVA, iar foarte multă lume nu știa de această  modificare și s-a considerat că e mai bine să se laude acest Guvern că a rezolvat ceva pentru cetățeni, când de fapt le-a luat un drept câștigat“
, se arată într-un comunicat de presă al ULAL Arad.


„Solicităm pe această cale parlamentarilor de Arad și Guvernului să facă toate demersurile pentru ca TVA de 5% să se aplice pe tot anul, mai ales că arădenii plătesc energie termică la un tarif destul de mare, de 398 de lei“, a precizat Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad,  redând articolele din lege referitoare la cele expuse mai sus:


Legea nr. 196/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Art. IV. – 13/01/2022 – Art. IV. – a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2021.
La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:


CODUL FISCAL
Art. 291.
(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
l) energia termică destinată populaţiei.
13/01/2022 – litera va fi introdusă prin Lege 196/2021.

Art. V. – 13/01/2022 – Art. V. – a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 130/2021
Prevederile art. IV intră în vigoare la 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor  termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
24. La articolul 291 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
„o) livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de
consumatori:
1. populaţie;

25. La articolul 291, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(32) Prin sezon rece, în sensul prevederilor alin. (3) lit. o), se înţelege perioada de 5 luni
cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor.”

Art. XXV. –
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:
a) prevederile pct. 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;

(2) Prevederile art. 291 alin. (3) lit. o) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pentru livrările de energie termică efectuate începând cu data de 01
ianuarie 2022.

„Astfel, deci nu ne-au dat, ci ne-au luat! Președintele Ligii Habitat, Mihai Mereuță a trimis primului ministru o adresă încă din luna decembrie, pentru a se lua măsurile necesare pentru ca cetățenii să nu piardă această facilitate“, a mai spus Dorina Lupșe.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.