Românii care MUNCESC ÎN STRĂINĂTATE nu vor mai trebui SĂ PLĂTEASCĂ contribuții la sănătate din 2016

Românii care MUNCESC ÎN STRĂINĂTATE nu vor mai trebui SĂ PLĂTEASCĂ contribuții la sănătate din 2016

Românii care își au domiciliul în ţară, dar obţin venituri în străinătate, nu trebuie să plătească, în 2016, contribuţii la sănătate dacă deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială.

„Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obţin venituri din străinătate sau din România şi pentru care, potrivit legislaţiei în vigoare datorează pentru aceste venituri, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilitaţii asigurării, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se menţionează în comunicat.

Pentru a beneficia de această prevedere, ei trebuie să facă dovada valabilitaţii asigurării în statul respectiv în care realizează venituri., se arăta într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

„În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

În cazul în care activitatea se desfăşoară într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între România şi statul în care persoana îşi desfăşoară activitatea există un acord sau convenţie în domeniul securităţii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenţiei”, se mai arată în comunicat.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.