S-a încheiat faza de depunere a proiectelor pentru reabilitarea școlilor din Regiunea Vest

S-a încheiat faza de depunere a proiectelor pentru reabilitarea școlilor din Regiunea Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) în Regiunea Vest, anunță încheierea perioadei pentru depunerea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al domeniului major de intervenție 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă al Regio-Programul Operațional Regional.

Astfel, până în data limită pentru depunerea cererilor de finanțare (5 mai 2014), în Regiunea Vest au fost depuse spre finanțare 40 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 27,51 milioane euro. Dintre acestea, 38 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 27,20 milioane euro se află în etapa de evaluare iar 2 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,31 milioane euro au fost respinse. În consecință, finanțarea nerambursabilă solicitată în Regiunea Vest – în cadrul celui de-al doilea  apel de proiecte – depășește cu 51,13% alocarea regională.

Lista proiectelor depuse spre finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, locul de implementare al acestora și stadiul lor sunt prezentate pe pagina web a ADR Vest, la secțiunea POR 2007 – 2013/Proiectele depuse în cadrul Regiunii Vest în cadrul POR 2007-2013: (http://www.adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf).

Evaluare proiectelor depuse spre finanțare se va face de către experții ADR Vest iar prioritizarea acestora în vederea obținerii finanțării nerambursabile va fi realizată la nivel național, de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, în funcție de punctajul obținut de proiecte în urma evaluării – nu conform principiului „primul venit, primul servit”.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.