Se stabilește cifra de școlarizare pentru anul şcolar 2018-2019

Se stabilește cifra de școlarizare pentru anul şcolar 2018-2019

La Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Arad se depun şi se verifică, în această perioadă, proiectele planurilor de şcolarizare transmise de unităţile de învăţământ, prin care acestea propun numărul de clase pentru anul şcolar următor.

Fundamentarea proiectelor planurilor de şcolarizareare la bază, printre altele, studiul opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a referitor la orientarea şcolară şi profesională, studiul privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de liceu şi învăţământ profesional şi analiza comparativă realizată de ISJ Arad pe ultimii ani şcolari referitoare la realizarea numărului de clase a IX-a. Totodată, fundamentarea proiectului are la bază şi solicitările agenţilor economici adresate unităţilor de învăţământ tehnologic.

„Conform Metodologiei nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019, la clasa a IX-a, învăţământ liceal de zi şi profesional, numărul de clase se stabileşte în funcţie de numărul elevilor înscrişi în clasa a VIII-a, pentru asigurarea cuprinderii întregii generaţii de absolvenţi de clasa a VIII-a în învăţământul liceal şi profesional, inclusiv dual în vederea finalizării învăţământului obligatoriu conform legii”, a declarat inspectorul şcolar general, Claudius Mladin.

În data de 10 ianuarie la sediul ISJ Arad va avea loc o întâlnire cu toţi directorii unităţilor de învăţământ liceal şi profesional în vederea definitivării numărului de clase a IX-a de liceu şi învăţământ profesional.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.