Tinerii și adulții care au ABANDONAT școala primesc o A DOUA ȘANSĂ

Tinerii și adulții care au ABANDONAT școala primesc o A DOUA ȘANSĂ

Inspectoratul Școlar Județean Arad anunță lansarea  proiectului cu finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020: „FUTURE – educație prin programne de a doua șansă pentru un viitor mai bun”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Inspectoratul Școlar Județean Alba este beneficiar al acestui proiect, iar Inspectoratul Școlar Județean Arad este partener. Valoarea totală a proiectului este de  9,513,138.62 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 1,426,970.75 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, O.S.6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și O.S.6.6.: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

În urma implementării proiectului, potrivit IȘJ, sunt previzionate ca rezultate:

 • Un program complex de formare dedicat cadrelor didactice, personalului de sprijin și didactic auxiliar;
 • 172 persoane din învățământul preuniversitar din județele Alba și Arad formate în scopul diminuării gradului de părăsire timpurie a școlii de către tinerii și adulții ce nu au finalizat programul de învățământ și a creșterii abilităților de lucru ale angajaților instituțiilor de învățământ;
 • O metodologie de identificare, recrutare și monitorizare a tinerilor și adulților care au abandonat timpuriu școala;
 • 600 persoane participante la sesiuni de consiliere și orientare în carieră;
 • 600 planuri de intervenție personalizate;
 • 600 dosare portofolii de consiliere și orientare în carieră;
 • 100 elevi participanți la Training dezvoltare competențe instrumente digitale;
 • 100 elevi participanți la Trening educație financiară;
 • 240 persoane participante la programul „A doua șansă” (ADS)-nivel primar
 • 360 persoane participante la programul „A doua șansă” (ADS)-nivel secundar inferior
 • 600 persoane beneficiare a subvențiilor;
 • 8 parteneriate de sustenabilitate;
 • 8 evenimente de diseminare;
 • Campanie de promovare.

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.