Un cartier arădean are o nouă ASOCIAȚIE, ce va fi o punte între autorități și cetățeni: Asociația Gai Cartierul Nostru

Un cartier arădean are o nouă ASOCIAȚIE, ce va fi o punte între autorități și cetățeni: Asociația Gai Cartierul Nostru

Flavius Dumitraș, fostul vicepreședinte al USR Arad, anunță că s-a constituit Asociația Gai Cartierul Nostru, care va fi o punte între autoritățile publice și cetățeni.

„Ne dorim ca proiectele și deciziile care ne privesc pe toți să le dezbatem și să găsim împreună soluții pentru problemele cu care ne confruntăm”, declară Dumitraș.

Potrivt acestuia, scopul asociației este următorul:

Promovarea unei dezvoltări urbane durabile, a unei arhitecturi unitare a cartierelor de locuit, apărarea intereselor proprietarilor si dezvoltarea calității vieții in zonele de locuire din oraș prin diverse acțiuni și programe care pot implica proprietarii din zonele rezidențiale, autoritățile locale si centrale, forurile europene, instituții descentralizate ale statului sau alte organisme neguvernamentale.

În realizarea acestui scop, asociația urmărește următoarele obiective:

participarea la dezbaterile asupra noilor Planuri Urbanistice Generale sau teritoriale pe care Primăria Arad dorește sa le elaboreze, consultându-se opiniile, propunerile si apărând interesele locuitorilor cartierului nostru;

participarea la dezbaterile publice ale Planurilor Urbanistice Zonale sau Planurilor Urbanistice de Detaliu care pot afecta interesele membrilor asociației sau locuitorilor din zonele rezidențiale;

participarea la dezbaterile publice a proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Arad care au impact sau pot avea impact asupra calității vieții proprietarilor din zonele rezidențiale;

sprijinirea membrilor asociației si a oricărui proprietar din zonele rezidențiale care solicita sprijinul asociației in apărarea intereselor lor si a calității vieții in zonele de locuire, prin consultanță, reprezentare si alte activități in fața autorităților locale si centrale;

promovarea unei dezvoltări urbane durabile, în concordanță cu directivele europene in materie de urbanism, construcții și protejarea mediului dar si in concordanță cu nevoile si interesele proprietarilor din zonele rezidențiale;

promovarea unei densificări controlate a orașului cu păstrarea specificului și calității locuirii in zonele de case familiale, dezvoltarea sau crearea de infrastructură, militarea pentru o arhitectură unitară si pentru un aspect civilizat si de bun gust al cartierelor rezidențiale;

promovarea respectului reciproc față de vecinul de stradă, de cartier;

promovarea spiritului comunitar in rândul proprietarilor din zonele rezidențiale in vederea colaborării pentru interese comune, dezvoltării arhitecturale a zonelor de care aparțin, protejarea fondului deja construit, creșterii calității utilităților din zonă, implementării spiritului civic, al bunului simț, al respectului și mentalității civilizate, al întrajutorării, al spiritului ecologic;

accederea la proiecte și fonduri europene legate de activitățile desfășurate;

inițiative legislative, colaborarea cu autoritățile locale și centrale legat de elaborarea unor acte normative de interes pentru proprietarii din zonele rezidențiale;

colaborarea cu autoritățile locale si societățile furnizoare de servicii ( energie electrica, gaz, apa, canal, drumuri, resturi menajere, etc) privind sprijinirea îmbunătățirii infrastructurii și dezvoltării utilităților;

acțiuni pentru crearea unor infrastructuri socio-economice in zonele rezidențiale, cum ar fi parcări, zone verzi, centre de recreere si educație în vederea reducerii timpului de deplasare și traficul urban către centrul orașului;

încurajarea utilizării si creării unei infrastructuri pentru transportul public, pedestru si pentru biciclete in zonele rezidențiale pentru a descrește dependenta de mașină și scăderea poluării în aceste zone;

să vegheze la asigurarea unor oportunități de dezvoltare care să protejeze mediul înconjurător;

realizarea și editarea de carte, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri; programe informatice si alte materiale informative;

organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum si organizarea de marșuri, manifestații publice si alte activități de sensibilizare a opiniei publice, conform legii;

acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile construcției de locuințe, legislației de dezvoltare urbană si construcții, în relațiile cu autoritățile publice locale si naționale, în domeniile respectării drepturilor omului și cetățeanului, a dezvoltării conștiinței civice precum și alte domenii de interes general ce privesc viața publică;

dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate;

dezvoltarea unor activități economice proprii in vederea autofinanțării;

alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației.

„Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse asociația va iniția și dezvolta relații de cooperare cu alte organizații cu scopuri similare saucu autorități publice din România sau din străinătate. Dacă sunteți locuitor al cartierului Gai și doriți să ne fiți aliați în acest proiect vă rugăm să ne scrieți un mail care să conțină numele, prenumele și o metodă de contact (număr de telefon, adresă, etc). Adresa noastră de mail: cartierul.gai@gmail.com”, spune Flavius Dumitraș, președintele Asociației Gai Cartierul Nostru.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.