Unde poate fi testată apa potabilă. Sunt efectuate analize microbiologice și chimice

Unde poate fi testată apa potabilă. Sunt efectuate analize microbiologice și chimice

Arădenii care doresc să efectueze analize microbiologice și chimice pentru apa potabilă pot apela la Direcției de Sănătate Publică.

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică (LDISP) din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Arad realizează analize microbiologice și chimice pentru apă potabilă.

Laboratorul DSP Arad este singurul laborator din județ înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea de control și pentru monitorizarea de audit a apei potabile, dispunând de personal cu înaltă calificare în domeniu.

Pentru prelevarea probelor de apă, sunt necesare recipiente speciale, care pot fi ridicate de la laboratorul instituției și este necesară respectarea următorilor pași:

Pentru analiza microbiologică:

– Prelevarea probei de apă din izvor și fântână: se recoltează direct din apa fântânii cu sticla sau prin turnare din găleata fântânii în sticla sterilă .

– Prelevarea apei din piscine: se recoltează proba de apă sub luciul apei (-10cm până la -30cm). Sticla se introduce orizontal, pentru a împiedica pierderea tiosulfatului, apoi se întoarce vertical până când a fost recoltată o cantitate suficientă de apă.

– Sticla în care s-a prelevat proba se identifică în mod clar și se etichetează.

– Probele se transportă la laborator, cât mai repede (maximum 8 ore) după efectuarea recoltării.

– Probele se păstrează la rece, ideal între (5±3)C.

– Probele trebuie ferite de lumina soarelui pe toată durata transportului.

Este recomandat ca înaintea prelevării probei de apă pentru determinări microbiologice să se execute dezinfecția sursei de apă, evacuarea apei complet și abia apoi prelevarea probei.

Pentru analiza fizico-chimică

– Pentru prelevarea în vederea determinării parametrilor fizico-chimici ai apelor naturale, se pot utiliza flacoane din polietilena sau sticlă borosilicată. Acestea vor fi transportate în lăzi acoperite, preferabil termoizolante.

– De regulă, se vor folosi recipiente furnizate de laborator, din plastic.

– Pe durata transportului probelor, se va asigura protecția recipientelor umplute, temperatura constantă de 5±3 C și timpul maxim de păstrare a probelor.

La laborator, se vor oferi și informații suplimentare legate de procesul de prelevare. Menționăm că aceste determinări se fac doar pentru apa din fântâni și foraje individuale și piscine proprii.

Conform hotărârii nr. 974/2004, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea ‚Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile’, articolul 51, „calitatea apei din fântânile și instalațiile individuale de apă de folosință familială este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliți prin Legea nr. 458/2002, de către autoritatea teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului.” Costurile „de analiză a probelor sunt suportate de către solicitant.”

Orarul de primire probe și eliberare rezultate este de luni până vineri, între orele 10:00-12:00.

Pentru informații adiționale, puteți apela numărul de telefon al laboratorului: 0257/280 719

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.