Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi-a deschis porţile pentru viitorii studenţi (VIDEO)

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi-a deschis porţile pentru viitorii studenţi (VIDEO)

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a deschis Centrul Permanent de Înscriere şi Informaţii pentru admiterea în anul universitar 2019-2020. Oferta academică este generoasă şi cuprinde 41 programe licenţă, 25 programe de masterat, 2 şcoli doctorale în domeniul Medicină şi Biologie.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniile: medicină, farmacie, medicină dentară, tehnică dentară, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, biologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării, limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană), limba şi literatura chineză-limba şi literatura engleză, relaţii internaţionale şi studii europene, pedagăgia învăţământului primar şi preşcolar, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, ştiinţe juridice, marketing, contabilitate și informatică de gestiune, economia comerțului, turismului şi serviciilor, administrarea afacerilor, relații internaționale și studii europene, inginerie, silvicultură.

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv iulie şi septembrie 2019, conform următorului calendar: sesiunea iulie 2019

◆ până la data de 29 iulie – înscrierea candidaților

◆ 30 iulie – afișarea rezultatelor

◆ 31 iulie – formularea contestațiilor

◆   1 august – afișarea rezultatelor finale

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2019, conform următorului calendar:

◆ 02 septembrie – 26 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 27 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 28 septembrie – afișarea rezultatelor finale

Admiterea la studiile universitare de licenţă pentru toate programele din cadrul domeniului SĂNĂTATE, se organizează conform următorului calendar:

◆ până la data de 28 iulie – înscrierea candidaților

◆ 30 iulie – susţinerea testului de admitere şi afișarea rezultatelor

◆ 31 iulie – formularea contestațiilor

◆ 1-2 august – afișarea soluţionării contestaţiilor şi confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu

◆   3-4 august redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate şi afişarea rezultatelor finale

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul Facultăţii de Medicină; Facultatăţii de Medicină Dentară; Facultăţii de Farmacie se va organiza a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2019, conform următorului calendar:

◆ 2-20 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 23 septembrie – susţinerea testului de admitere şi afișarea rezultatelor

◆ 24 septembrie – formularea contestațiilor

◆   25-26 septembrie – afișarea soluţionării contestaţiilor şi confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu

◆   27 septembrie redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate şi afişarea rezultatelor finale

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2019, conform următorului calendar:

◆ 1 – 31 iulie încrierea candidaţilor din state care nu sunt membre UE, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

◆ 2 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaţilor

◆4 şi 11 septembrie – examen de competență lingvistică

◆ 23 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi

◆ 24 septembrie – examen de specialitate

◆ 24 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 25 septembrie – afișarea rezultatelor finale

Contact: B-dul Revoluţiei nr. 94-96

Telefon: +40748988884 , +40257280373,

E-mail: admitere@uvvg.ro

Site: http://www.uvvg.ro , unde viitorii studenți pot obține informații și se pot înscrie la una, sau mai multe specializări din cadrul celor șase facultăţi: Facultatea de Medicină; Facultatea de Medicină Dentară; Facultatea de Farmacie; Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport; Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie; Facultatea de Ştiinţe Juridice.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.