Arădenii care beneficiază de servicii medicale în străinătate îşi pot primi banii înapoi

Arădenii care beneficiază de servicii medicale în străinătate îşi pot primi banii înapoi

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad vine în sprijinul asiguraţilor cu precizări referitoare la condiţiile acordării asistenţei medicale transfrontaliere, dar şi în ceea ce privește condiţiile în care pot fi rambursate anumite cheltuieli suportate de asiguraţi pentru plata servicii medicale.

Totodată, pentru evitarea situaţiilor în care solicitările de rambursare nu pot fi aprobate de CAS Arad, persoanele interesate sunt rugate ca, înainte de a se deplasa într-un alt stat membru UE pentru asistenţa medicală transfrontalieră, să se informeze asupra acestor condiţii la sediul instituției sau la telefonul 0257/270202.

Potrivit CAS Arad, asiguraţii pot beneficia de rambursarea cheltuielilor efectuate cu unele servicii medicale acordate în clinici, spitale din alte ţări membre UE, precum şi a celor efectuate pentru achiziţionarea unor medicamente sau dispozitive medicale, cu condiţia ca acestea să facă parte din categoria celor la care au dreptul asiguraţii inclusiv pe teritoriul României, conform legislaţiei asigurărilor sociale de sănătate din ţara noastră.

Rambursarea cheltuielii se realizează la nivelul tarifelor din România, în baza unei cereri care se depune la CAS Arad, însoţită de documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Modelul de cerere şi actele necesare pentru dosarul de rambursare se găsesc la sediul instituţiei.

Sunt importante următoarele documente: Copia actului de identitate sau a certificatului de naştere în cazul copiilor, actele medicale şi documentele de plată a serviciilor medicale, a medicamentelor sau dispozitivelor medicale de care a beneficiat asiguratul într-un stat membru UE. în original. Traducerea acestor documente se realizează de Casa de Asigurări de Sănătate.

În funcţie de obiectul cererii de rambursare, este necesar să fie prezentate următoarele documente, specifice fiecărei categorii:

a) pentru servicii medicale spitaliceşti: Biletul de internare emis în sistemul asigurărilor de sănătate în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; biletul de internare trebuie să fie anterior acordării serviciilor în statul membru UE. Nu se solicită biletul de internare pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală.

b) pentru medicamente: Prescripţia medicală eliberată în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; prescripţia medicală trebuie să fie anterioară achiziţionării medicamentelor în statul membru UE.

c) pentru dispozitive medicale: Decizia de aprobare a dispozitivului medical emisă în baza recomandării medicale eliberată în urma consultaţiei medicale efectuată în România, de un medic aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate; decizia trebuie anterioară achiziţionării dispozitivului medical în statul membru UE.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.