ATENȚIE! Modificări IMPORTANTE pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI

ATENȚIE! Modificări IMPORTANTE pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad informează că au apărut importante modificări legislative în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul protecției muncii.

Potrivit ITM Arad, „un prim element de noutate îl constituie posibilitatea utilizării la încheierea contractului individual de muncă sau a actului adițional la contract, după caz, a semnăturii electronice însoțită de marca temporală electronică și sigiliul electronic calificat al angajatorului, însă fără ca aceasta să constituie obligație pentru persoana selectată în vederea angajării ori după caz a salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, a actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă.”

De asemenea, la nivelul microîntreprinderilor, specificarea atribuțiilor postului se va putea face verbal, consemnarea în fișa postului și comunicarea devenind obligatorie doar la solicitarea scrisă a angajatului.

Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor, angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, în conformitate cu acordul scris încheiat cu salariații, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

În ceea ce privește regulamentul intern, noua reglementare prevede că acesta va fi întocmit de către angajator, excepție făcând microîntreprinderile, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

ITM Arad subliniază că „modificări importante au fost aduse și actului normativ care reglementează telemunca, fiind consemnat dreptul angajatorului de a verifica activitatea telesalariatului, în principal prin utilizarea tehnologiei informației și telecomunicațiilor, dar și obligația de a asigura condiții, pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru cu privire la utilizarea echipamentelor, atât la angajare cât și la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unei proceduri de lucru.”

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aduse completări cu privire la modul de realizare a instruirii angajaților, care poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de angajator, stabilită prin regulamentul intern. În cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică însoțită de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Loading...
  1. […] post ATENȚIE! Modificări IMPORTANTE pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI appeared first on […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.