Câți ELEVI arădeni vor primi BURSE în semestrul al II-lea. Lista pe UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Câți ELEVI arădeni vor primi BURSE în semestrul al II-lea. Lista pe UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, iar cuantumul și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. Proiectul de hotărâre va fi supus la vot în cadrul ședinței publice ordinare de mâine.

Lista elevilor care beneficiază de burse de merit, de burse de studiu, respectiv burse de ajutor social, este actualizată semestrial în funcție de modificările apărute în situația școlară a elevilor, respectiv în veniturile nete ale familiei pentru beneficiarii burselor de studiu și ajutor social, se arată în proiect.

Bursele se acordă ȋn limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul Municipiului Arad.

Pentru semestrul II unitățile de învățământ preuniversitar de stat au comunicat și solicitat Primăriei Municipiului Arad modificarea numărului de burse, ca urmare a schimbărilor survenite în situația școlară a elevilor.

Serviciul Învățământ, Sănătate a centralizat solicitările unităților de învățământ și a operat modificările apărute. Bursele de performanță, merit și studiu s-au acordat în perioada ianuarie – iunie 2019, iar bursele de ajutor social s-au acordat în perioada ianuarie-septembrie 2019, în cuantumul stabilit prin Hotărârea nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

„Estimăm că valoarea totală a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele pentru semestrul II, an școlar 2019-2020, este de aprox. 4.000.000 de lei. Această valoare a rezultat prin înmulțirea numărului de burse propuse cu cuantumul aprobat al acestora și cu numărul de luni în care se desfășoară procesul de învățământ (aproximativ 5 luni, respectiv 8 luni pentru bursele sociale)”, se prevede în proiect.

Se stabilește numărul burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020, astfel:

  1. Burse de performanță: 127
  2. Burse de merit: 7033
  3. Burse de studiu: 77
  4. Burse de ajutor social: 1982.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.