Mai multe articole din rubrica "" ↑

Ce hotărâri s-au luat în urma dezbaterilor din cadrul Colocviului Internaţional EUROPA: Centru şi margine, organizat de UVVG

Ce hotărâri s-au luat în urma dezbaterilor din cadrul Colocviului Internaţional EUROPA: Centru şi margine, organizat de UVVG

Participanţii la Colocviul Internaţional EUROPA: Centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră, Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017, organizat de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Asociaţia pentru cultură, educație şi tineret „Vasile Goldiş” Arad, Consiliul Municipal de Cultură Arad, Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură, Arad, având ca invitaţi oficialităţi ale municipiului şi judeţului Arad, Arhiepiscopiei Aradului, profesori universitari, oameni de cultură, scriitori, redactori de reviste culturale, critici şi istorici literari din România, Franţa, Italia şi Serbia, în urma dezbaterilor pe baza comunicărilor prezentate, cu cele mai actuale aspecte ale culturii, educaţiei, formării profesionale şi a managementului pentru artă şi cultură, se propune atenţiei Federaţiei pentru Educaţie în Europa, cu sediul la Geneva şi Paris, cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei, câteva concluzii în spiritul principiilor FEDE ancorate în principiile Europei Unite.

Rezoluţie:

În urma dezbaterilor din cadrul Colocviului Internaţional EUROPA: Centru şi margine. Cooperare culturală transfrontalieră, Ediţia a VI-a, 19-20 octombrie 2017, s-au luat următoarele Hotărâri:

  1. Continuarea Colocviului Internaţional EUROPA, prin ediţii viitoare sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;
  2. Lucrările susţinute în cadrul Colocviului, vor fi publicate într-un volum – supliment al Revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură;
  3. Promovarea activităţilor şi rezultatelor de cercetare ştiinţifică în spaţiul naţional şi european prin intermediul Revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură;
  4. Numerele următoare ale Revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, din anul 2018, vor fi dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918;
  5. Internaţionalizarea educaţiei prin publicarea studiilor şi cercetărilor în limbi de cercetare internaţională: engleză, franceză, germană;
  6. Păstrarea legăturilor de parteneriat cu universităţi din Franţa, Italia, Germania, Portugalia şi Serbia;
  7. În procesul de evaluare ştiinţifică a articolelor publicate în Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură se va include şi prevenirea riscurilor împotriva corupţiei şi plagiatului;
  8. Derularea de proiecte europene care să susţină valorile cetăţeniei, culturale şi ale educaţiei pentru consolidarea unei Europe Unite;
  9. Dezvoltarea parteneriatelor dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură cu universităţi şi centre de dezvoltare ştiinţifică din România, Franţa, Italia, Germania, Spania şi Serbia;
  10. Participarea unei delegaţii din partea Revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură la Colocviul Internaţional realizat de Asociaţia Internaţională de Psihomecanică a Limbajului (AIPL) din Paris, Franţa, coordonat de profesor emerit dr. Alvaro Rocchetti, eveniment care va avea loc în Italia, Roma, în perioada lunii iunie 2018.

 

Prof. Vasile Man

CS dr. Viviana Milivoievici

Prof.univ.dr. Rodica Biriş

 

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.