Cristina Duma, manager interimar al Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol”

Cristina Duma, manager interimar al Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol”

Cristina Duma, bibliotecar angajat al Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad la data de 1.04.2002 a fost numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Arad începând cu data 26.04.2017, manager interimar până la organizarea concursului.

Numirea managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad s-a făcut pe o perioadă de maxim 120 zile calendaristice, timp în care Consiliul Judeţean Arad va organiza concurs de proiecte de management, în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de management încetează în cazul în care rezultatul evaluării anuale este sub nota 7.

Evaluarea managementului instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Arad a avut loc în perioada  9 mai – 29 aprilie. În urma evaluării  raportului de activitate întocmit de către domnul Florin Didilescu, directorul Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad, şi a intervievării de către comisia de evaluare, rezultatul a fost sub nota minimă prevăzută de art. 32 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din același act normativ, în situaţiile de încetare a contractelor de management înainte de termen, preşedintele Consiliului Judeţean va desemna prin dispoziţie o persoană competentă, în maxim 5 zile de la data constatării încetării  contractului de management, care să asigure managementul instituţiei publice de cultură.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.