FĂRĂ AJUTOARE pentru persoanele nevoiaşe! Nu a fost semnat contractul cu furnizorul

FĂRĂ AJUTOARE pentru persoanele nevoiaşe! Nu a fost semnat contractul cu furnizorul

Prefectura a dat publicităţii un comunicat de presă cu privire la implementarea defectuoasă în Arad a Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Prefectura subliniază că operatorii economici cărora le-au fost atribuite contracte în urma câştigării licitaţiilor publice organizate de Ministerul Fondurilor Europene livrează ajutoarele alimentare direct primăriilor. Pachetele cu ajutoare alimentare trebuie livrate primăriilor în maxim 45 de zile de la semnarea contractelor. Potrivit Prefecturii, problema apare în ceea ce priveşte Primăria Municipiului Arad.

„Până în acest moment nu a fost semnat contractul cu furnizorul pentru Municipiul Arad, drept urmare produsele nu pot fi recepţionate în mod legal. Precizăm faptul că furnizorul care a câştigat licitaţia a luat decizia unilateral de a trimite spre Municipiul Arad o parte din produse, fără să aştepte confirmarea semnării contractului. Suntem în legătură cu reprezentanţi din Ministerul Fondurilor Europene iar atunci când vom primi confirmarea semnării contractului vom anunţa reprezentanţii Primăriei Municipiului Arad”, se arată într-un comunicatul Prefecturii.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 799 din 19 septembrie 2014, instituţiile prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuţie efectuat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă.

Precizări din HG 799/2014 privind Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate:

– Destinatarii finali (grupul ţintă) ai Programului sunt persoanele din categoriile cele mai devaforizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 223/2014:

 1. Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza legii 461/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Şomerii care beneficiază în condiţiile Legii 76/2002 de indemnizaţie de şomaj îm cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 de lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
 4. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei pe lună;
 5. Pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
 6. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
 7. Persoanele beneficiare ale prevederilor: Legii 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, Legii 44/1994 privind veteranii de război, Legii 49/199 privind pensiile I.O.V.R., Legii 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă, Ordonanţei Guvernului 105/199 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, Legii 341/2004 privind acordarea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, Legii 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor dacă nu realizează alte venituri în afara celor provenite din drepturile băneşti acordatede aceste legi a căror cuantum nu depăşeşte 400 de lei pe lună;

– Persoanele care fac parte din mai multe categorii de mai sus beneficiază de ajutoare o singură dată şi pentru o singură categorie căreia îi aparţin;

– Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, această instituţie constituie şi actualizează anual baza de date privind persoanele care sunt incluse în grupul ţintă şi pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale;

– Persoanele care intră în grupul ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date şi data distribuirii asistenţei materiale de bază şi a ajutoarelor alimentare, precum şi persoanele care au fost omise, vor fi incluse de către autorităţie locale pe liste suplimentare. Ele vor trebui să prezinte la primării un document care să ateste încadrarea lor în grupul ţintă şi vor primi ajutoare alimentare din cadrul programului în limita cantităţilor rămase disponibile. După caz, aceste documente pot fi:

 1. Dispoziţie scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile legilor 416/2001 sau 277/2010 (literele a şi b de la categoriile de beneficiari);
 2. Carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 de lei, inclusiv, sau adeverinţa eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţiei în condiţiile legii 76/2002;
 3. Decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoriile de persoane încadrate la literele d şi e (vezi mai sus);
 4. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la litera f;
 5. Mandat poştal pentru plata drepturilor pentru categoriile de persoane prevăzute mai sus la litera g;

– Autorităţile locale primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituţiei Prefectului, ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire. În termen de 30 de zile de la preluarea/recepţia alimentelor, primăriile distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul ţintă care deţin cupoane individuale sau care se află pe liste suplimentare, pe baza prezentării cupoanelor primite prin poştă sau a documentelor de identitate. Primăriile trebuie să anunţe public locurile unde au fost amenajate punctele de distribuţie precum şi data demarării, respectiv încheierii procesului de distribuţie.

Loading...
 1. nu ati inteles nimic desi aveti chiar comunicatul in fata! nu primaria nu a semnat ci ministerul. ce nu e clar? chiar prefectura spune ca atunci cand ministerul rezolva va anunta primaria

  Raspunde
 2. aveti dreptate. titlul nu corespundea cu continutul articolului. am rectificat.

  Raspunde
 3. Ceva adevar tot e in ce priveste vina Primariei. desi n-am dovada, sunt convins ca Primaria Arad, recte Falca, a facut presiuni ca ajutoarele sa fie date inainte de semnarea contractului. Implicit inainte de alegeri sau cel mult intre cele doua tururi. De ce? E clar!
  Dupa cum tot clar mi-e de ce Prefectura sau Ministerul au tergiversat semnarea contractelor la Primariile care nu erau PSD.
  Pana la urma tot un joc politic, pe pielea oamenilor…

  Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.