ITM Arad avertizează: Liderii sindicali, fără protecţie absolută

ITM Arad avertizează: Liderii sindicali, fără protecţie absolută

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) nr. 814/2015, începând de ieri, o prevedere din Codul Muncii referitoare la concedierea salariaţilor a devenit inaplicabilă. Decizia amintită face referire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

CCR a constatat, prin decizia publicată în decembrie 2015, neconstituţionalitatea dispoziţiei din Codul Muncii care stabileşte că este interzisă concedierea salariaţilor pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost dispusă pentru săvârşirea unei abateri disciplinare grave sau a unor abateri disciplinare repetate ori pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, suspendând timp de 45 de zile, de la data publicării, aplicarea prevederii neconstituţionale.

Scopul reglementării a fost acela de a proteja activitatea sindicală prin ocrotirea mandatului exercitat de reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor. Totuşi, judecătorii au apreciat că această prevedere instituie o interdicţie absolută, indiferent că există sau nu o legătură între activitatea sindicală desfăşurată şi motivele concedierii.

„Aşadar, Curtea a apreciat că imposibilitatea absolută de a concedia liderii sindicali afectează interesele angajatorilor, care sunt puşi în situaţia de a suporta o sarcină excesivă. Concret, prevederea declarată neconstituţională obliga angajatorii să plătească în continuare liderii sindicali, în anumite cazuri (de exemplu, arestarea, inaptitudinea fizică şi/sau psihică, desfiinţarea locului de muncă), deşi aceştia nu-şi mai îndeplinesc atribuţiile de la locul de muncă.
În documentul publicat în 22 decembrie 2015 în Monitorul Oficial, partea I, nr. 950, magistraţii au punctat că protejarea persoanelor alese în organele de conducere ale sindicatului trebuie asigurată doar în raport cu activitatea sindicală desfăşurată efectiv, ceea ce Codul Muncii deja prevede într-un alt articol”, explică Ecaterina Isac, inspector șef ITM Arad.

Potrivit art. 220 alin. 2 din Codul Muncii, angajatorii n-au voie să concedieze, pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului primit de la salariaţii unităţii. Prin urmare, chiar dacă un salariat exercită o funcţie eligibilă într-un organism sindical, în afară de concedierea pentru abateri disciplinare ori pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, contractul acestuia poate să înceteze de-acum din iniţiativa angajatorului şi: în cazul arestării preventive sau arestării la domiciliu pentru mai mult de 30 de zile; în cazul inaptitudinii fizice şi/sau psihice; în cazul necorespunderii profesionale sau în cazul desfiinţării locului de muncă.

„Important de menţionat ar fi faptul atunci când se constată neconstituţionalitatea unor dispoziţii, acestea sunt suspendate de drept timp de 45 de zile de la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, stabileşte Constituţia. Dacă în intervalul de 45 de zile Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu intervin pentru a pune în acord dispoziţiile neconstituţionale cu Legea fundamentală, efectele juridice ale acestora încetează definitiv, devenind, practic, inaplicabile”, încheie Ecaterina Isac.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.