Noi modificări legislative privind ZILIERII

Noi modificări legislative privind ZILIERII

Noile modificări privind zilierii au intrat în vigoare începând din 22.05.2017.

Noutăţile sunt prevăzute de Legea 105/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, act normativ potrivit căruia nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, informează ITM Arad.

Beneficiarii care folosesc registru de evidență al zilierilor trebuie să-l depună, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, la inspectoratul teritorial de muncă unde îşi au sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

În anul 2016, numărul zilierilor înregistraţi (poziţii în registru) a fost  de 86.005, în timp ce numărul de angajatori noi care au achiziţionat registru de evidenţă a zilierilor, în anul 2016, a fost de 57. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate un număr de 22.622 de poziții în registru.

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.