Pe ce CHELTUIE Primăria BANII PUBLICI

Pe ce CHELTUIE Primăria BANII PUBLICI

Consiliul Local Municipal va avea pe ordinea de zi a ședinței publice ordinare de mâine, un proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetară.

Potrivit acestuia, se vor aloca mai mulți bani în domeniile educației, asigurărilor și asistenței sociale, pentru iluminatul public, dar, în același timp, se diminuează bugetul alocat sprijinului financiar pentru reabilitarea clădirilor și pentru Sănătate.

Redăm mai jos sumele propuse în noul proiect de Hotărâre, pentru aprobarea rectificării  Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020:

 • Se suplimentează cu suma de 44 mii de lei sumele aprobate la capitolul 54.02 „Alte acțiuni economice”, pentru plata TVA în urma facturării vânzării de apartamente ANL și a altor bunuri, conform referatului din partea Direcției Venituri;
 • Se modifică bugetul aprobat la capitolul 65.02 „Învățământ”, pentru asigurarea finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale încadrați în învățământul de masă, după cum urmează:
  • Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad:   +2 mii lei;
  • Școala Gimnazială Ilarion Felea Arad:    – 2 mii lei;
  • Grădinița Particulară PP Toys Story Arad:   +4 mii lei;
  • Liceul Particular Vasile Goldiș Arad:   – 4 mii lei.
 • Se suplimentează cu suma de 200 mii de lei sumele aprobate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, în vederea asigurării plății salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap aferente lunii octombrie, conform referatului din partea Direcției de Asistență Socială;
 • Se majorează cu suma de 500 mii de lei creditele bugetare alocate la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, sumă necesară pentru asigurarea iluminatului public în Municipiul Arad, ca urmare a încheierii unui contract subsecvent în luna decembrie, conform referatului de specialitate din partea Biroului Energetic;
 • Se diminuează cu suma de 1.700 mii de lei creditele bugetare alocate la capitolul bugetar 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru obiectivul de investiții „Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor, conform Legii nr. 153/2011 actualizată”, conform referatului din partea serviciului de specialitate;
 • Se diminuează cu suma de 1.044 mii de lei, sumele alocate la capitolul 66.02 „Sănătate”, pentru transferuri alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ca urmare a încheierii contractelor pentru echipamente medicale la o valoare mai mică decât cea aprobată în buget, conform influențelor invocate în anexa 1 la proiectul de hotărâre și  tinând cont de adresa din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
 • Se aprobă suma de 5.000 mii de lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, reprezentând credite de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții „Actualizare SF – Drum expres Oradea-Arad”, conform HCLM nr. 474/02.11.2020;
 • Se aprobă creditele de angajament pe capitolele bugetare invocate în nota de fundamentare din partea serviciului investiții, cu influențele cuprinse în anexa 2 la proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.